PointCulture

felietony

Patronat MEAKULTURY – The Exhibition of Max Skorwider's posters

PointCulture (a major Belgian cultural network) along with the MEAKULTURA Foundation is organising in Brussels an exhibition of Max Skorwider’s posters. Skorwider is a well known artist and graphic designer from Poland. The exposition entitled La Musique guidant le peuple will last one month (starting 17th September 2015) as a crucial part of a cultural event called Colonies, Heritages et Tabous which will take place during three months in the PointCulture network. Dr Max Skorwider, who graduated at the University of Arts in Poznań, is a member of MEAKULTURA Foundation and since its beginnings, he creates music posters related to lyrics, events, or even scandals which took place in the communist Poland. Due to the lack of freedom,the artists who created musical works  during that period were constrained – with their freedom of expression impaired – and tried not only to elude censorship, but also convince people to reflect upon the political situation of that time. Hence, this motif will be enlarged in the exhibition in order to present a broader history of Poles fights against the Soviet Union hegemony. For Belgian audience, this theme is going to be a new aspect of the colonialism history which is mainly known from their remote Kongo experiences. Max Skorwider’s works will refer to the well known artists, their works or music festivals. The posters include such figures as Kora and Maanam, Czesław Niemen, Republika, along with the impressions from music festivals: Jazz Jamboree, Warsaw Autumn and Jarocin. On top of that, the exhibition will be enriched with a compilation of video clips fragments recorded by the artists presented on the posters. Sale of t-shirts related to the exposition, and other merchandise created as a part of a social campaign – Save the Music, supported by Max Skorwider’s art activities – is an additional element of the display (more information on https://fundacjameakultura.pl/projekt/save-the-music-9). Everyone is welcome to visit the exhibition at Point Culture, Brussels, Rue Royale 145, (bruxelles.pointcuture.be).   

PointCulture (un réseau de lieux de rencontres culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles) organise à Bruxelles avec la Fondation MEAKULTURA une exposition d’affiches de Max Skorwider, célèbre artiste polonais et designer graphique. L’exposition intitulée La Musique guidant le peuple durera un mois (du 17 Septembre 2015 au 17 octobre 2015); elle s’inscrit dans le cadre d’une importante thématique culturelle intitulée Colonies, Patrimoines et Tabous qui sera à l’honneur durant trois mois (d’octobre à décembre 2015) dans le réseau des PointCulture (www.pointculture.be). Le Dr Max Skorwider, formé à l’Université des Arts de Poznań, est un membre de la Fondation MEAKULTURA et dès son début de carrière, dans la pure tradition polonaise, il s’est mis à créer des affiches liées aux évènements musicaux, voire aux scandales qui ont eu lieu dans la Pologne communiste. En raison de l’absence de liberté d’expression, les artistes qui ont travaillé pendant cette période ont essayé avec leurs œuvres musicales non seulement d’échapper à la censure, mais aussi de convaincre les gens à réfléchir sur la situation politique de l’époque, Par conséquent, dans le cadre de cette exposition, le propos s’élargira pour présenter une histoire plus large des combats de Polonais contre l’hégémonie de l’Union soviétique. Pour le public belge, ce thème constituera sans aucun doute un nouvel aspect de l’histoire de la colonisation qui est principalement connu au travers de la colonisation congolaise. Les œuvres de Max Skorwider feront référence à des artistes bien connus, à leurs œuvres, ou à des festivals de musique. Les affiches comprennent des personnalités telles que Kora et Maanam, Czesław Niemen, Republika, avec des références aux festivals de musique: Jazz Jamboree, Automne de Varsovie, et Jarocin. Qui plus est, l’exposition sera enrichie d’un court-métrage  une compilation des fragments de clips vidéo enregistrés par les artistes présentés sur les affiches. Enfin, la vente de T-shirts liés au thème de  l’exposition, et à la campagne Save the Music également soutenue par les activités artistiques de Max Skorwider constituera un élément supplémentaire à l’intérêt de l’exposition (plus d’informations sur https://fundacjameakultura.pl/projekt/économie-le-music-9). Bienvenue à tous  au PointCulture Bruxelles, Rue Royale 145, 1000 Bruxelles.(bruxelles.pointculture.be).

 

PointCulture (główna belgijska Mediateka, będąca też ważnym miejscem kulturalnym na mapie kraju) wspólnie z Fundacją MEAKULTURA organizuje w Brukseli miesięczną wystawę plakatów znanego poznańskiego artysty-grafika, Maxa Skorwidera. Wystawa zatytułowana La Musique guidant le peuple będzie trwała miesiąc (od 17 września 2015 roku) i stanowi istotną część cyklu imprez kulturalnych o nazwie Colonies, Heritages et Tabous. Doktor Max Skorwider z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który działa w Fundacji MEAKULTURA od początków jej istnienia, podjął się stworzenia muzycznych plakatów, tematycznie powiązanych z tekstami piosenek, wydarzeniami czy wręcz skandalami, jakie miały miejsce w czasach komunizmu w Polsce. Artyści działający w tamtych latach, przytłoczeni brakiem wolności, z ograniczonymi prawami do wypowiedzi, starali się nie tylko ominąć cenzurę, ale też własną twórczością muzyczną skłaniać do refleksji nad zaistniałą sytuacją polityczną. Wątek ten posłuży więc jako pretekst do przedstawienia szerszej historii – walki Polaków z hegemonią Związku Radzieckiego. Dla belgijskiej publiczności stanie się on zaś nową odsłoną historii kolonializmu, którą znają przede wszystkim z odległych w czasie doświadczeń w Kongo. Prace Maxa Skorwidera nawiązywać będą do znanych artystów, ich dzieł czy festiwali muzycznych. Na plakatach znajdą się zatem sylwetki np. Kory i zespołu Maanam, Czesława Niemena, Republiki oraz impresje na temat festiwalu Jazz Jamboree, Warszawskiej Jesieni czy rockowego Jarocina. Ponadto wystawa zostanie wzbogacona o krótki film stanowiący kompilację fragmentów teledysków artystów prezentowanych na plakatach. Dodatkowym elementem będzie sprzedaż koszulek powiązanych z wystawą oraz innych produktów stworzonych w ramach kampanii społecznej Save the Music, wspieraną przez działania artystyczne Maksa Skorwidera (więcej na: https://fundacjameakultura.pl/projekt/save-the-music-9). Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia wystawy przy rue Royale 145, Point Culture, Brukselapointculture.be, fundacjameakultura.pl

Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje czasopismo meakultura.pl

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć