Meandry

Porozumienie pomiędzy niezależnymi wydawcami muzycznymi – spotkanie 25.10 – patronat meakultura.pl

W ubiegłym miesiącu miało miejsce pierwsze spotkanie sieciujące skierowane do przedstawicieli niezależnej branży muzycznej. Podczas wydarzenia, na które przybyło ponad czterdziestu przedstawicieli sektora, zidentyfikowane zostały problemy i kierunki rozwoju niezależnego środowiska muzycznego.

W celu podjęcia dalszych kroków, ustalenia celów i zawiązania Aliansu (porozumienia pomiędzy niezależnymi wydawcami lub ich przedstawicielami), zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 25 października 2018 roku o godzinie 10:00 w Centrum Kreatywności przy ulicy Targowej 56 w Warszawie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 19.10.2018 klikając w przycisk “potwierdź przybycie” znajdujący się poniżej. Prosimy o podanie nazwisk gości, przy wejściu będzie obowiązywać imienna lista.
 

 

Tych z Państwa, którzy wybierają się na wydarzenie organizowane przez YouTube, również gorąco zachęcamy do wzięcia w nim udziału bezpośrednio po spotkaniu, w pierwszym panelu muzycznym o godzinie 14:00.

Projekt sieci współpracy wytwórni niezależnych i ich przedstawicieli obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 1. Zwiększenia udziału muzyki związanej z kulturą polską w emisji radiowej.
 2. Zagwarantowania kwot udziału muzyki niezależnej w emisji radiowej.
 3. Członkostwa w IMPALA, globalnym zrzeszeniu podmiotów z niezależnej branży muzycznej.
 4. Transparentności przy rozliczaniu praw do wykonań (performance rights).
 5. Eksportu polskiej muzyki.
 6. Edukacji (wymiany wiedzy).

 
Agenda spotkania:

 1. Przypomnienie wyzwań niezależnego środowiska muzycznego.
 2. Omówienie zagadnienia dotyczącej opłaty reprograficznej.
 3. Wyznaczenie celów aliansu niezależnych wytwórni i artystów.
 4. Oficjalne stworzenie Aliansu.
 5. Wybór reprezentacji aliansu w drodze głosowania.

 
Do oddania głosu zapraszamy osoby decyzyjne lub osoby posiadające pełnomocnictwo do głosowania w imieniu wytwórni (należy je przedstawić przed głosowaniem). W ramach jednego podmiotu może zostać oddany jeden głos. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem powołującym Alians, który można pobrać klikając w przycisk “Pobierz Porozumienie”.

Przypominamy także, że w ramach projektu rozpoczynamy cykl konsultacji prawniczych. Szczegółowe informacje zostaną podane podczas spotkania 25 października.

 

 

 

 

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć