felietony

Poznańska Neofonia – Patronat Fundacji MEAKULTURA

Już 18-19 listopada w siedzibie Akademii Muzycznej w Poznaniu głos w dyskusji na temat muzyki XX i XXI wieku zabiorą młodzi teoretycy muzyki i kompozytorzy z całej Polski – m.in. Wrocławia, Krakowa, Łodzi i Poznania.

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Neofonia, której towarzyszyć będzie Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski, została zorganizowana z inicjatywy Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Tytuł  Neofonia stanowi pretekst do pochylenia się tematyką poświęconą współczesnej muzyce polskiej. Konferencja stanowić będzie okazję do wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami głównych muzycznych ośrodków akademickich w Polsce.

W ramach Neofonii zostaną podjęte tematy z następujących obszarów badawczych:

– źródła inspiracji w muzyce nowej;

– współczesne techniki kompozytorskie;

– indywidualizacja środków stylistycznych;

– poszukiwania wyrazu artystycznego;

– kontekstualność dzieła muzycznego;

– różnorodność kategorii estetycznych;

– specyfika polskich szkół, środowisk, formacji kompozytorskich i artystycznych;

– problematyka recepcji muzyki nowej.

Przebieg konferencji urozmaicą pokazy filmów dokumentalnych o współczesnych polskich kompozytorach, m. in. Henryku Mikołaju Góreckim czy Tomaszu Sikorskim.

Podczas koncertu kompozytorskiego zabrzmią utwory kameralne, których naczelnym hasłem jest kategoria novum w muzyce kompozytorów najmłodszego pokolenia.

Wydarzenie to jest świetną okazją do zapoznania się z dorobkiem młodych naukowców i kompozytorów, a także zastanowienia się nad ważną i obecną wśród nas tematyką współczesnej muzyki polskiej.

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM KONFERENCJI:

Poniedziałek, 18 listopada 2013, Sala Prezydencka

10.00 – 10.15  uroczyste otwarcie konferencji

10.15 – 12.00  PANEL I: OD MODERNIZMU DO POSTMODERNIZMU

Maciej Franczak, Przełom modernistyczny Szabelskiego?

Marta Smolarz, Alienacja muzyki współczesnej. Błogosławieństwo czy przekleństwo?

Magdalena Piotrowska, Intertekstualność utworu Opowieść zimowa Marty Ptaszyńskiej

12.00 – 12.20 – przerwa kawowa

12.20 – 13.30  projekcja filmu

13.30 – 15.00  PANEL II: DZIEŁO I JEGO KONTEKSTY

Agnieszka Środowska, Stefan Kisielewski – kompozytor, felietonista, pisarz i polityk

Marta Beszterda, Dzieło muzyczne jako głos kompozytora w dyskusji społeczno-politycznej na przykładzie Symfonii Polskiej Krzysztofa Meyera

Anna Chowaniec, Piwnica pod Baranami – między demokracją ludową a wolnością

15.00 – 16.00 – przerwa obiadowa

18.00 – 19.30 Koncert kompozytorski, część I, Aula Nova

20.00 – 21.30 Koncert kompozytorski, część II, Aula Nova

***

Wtorek, 19 listopada 2013, Sala Prezydencka

10.00 – 12.00  PANEL III:  STRATEGIA KOMPOZYTORSKA – REALIZACJA – RECEPCJA

Monika Dziurawiec, Wyższa matematyka, czyli o 1+1+1+1 Witolda Szalonka

Katarzyna Bartos, W hołdzie Edisonowi – Wax Music Pawła Mykietyna

Joanna Kołodziejska, Recepcja muzyki nowej na przykładzie utworu Cyclostratus Pawła Hendricha – analiza wyników badań ankietowych

Emilia Ogonowska-Jaroń, Mistrz i uczeń – prominentna rola twórczości Ryszarda i Aleksandra Gabryś w polskiej muzyce nowej

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 – 13.30 projekcja filmu

13.30 – 15.00 PANEL IV:  POLSKA MUZYKA WSPÓŁCZESNA – GDZIE JESTEŚMY – DOKĄD ZMIERZAMY?

dyskusja (prowadzi Anna Weber)

Koncert w ramach II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Neofonia Poznań, 18.11.2013.

PROGRAM KONCERTU KOMPOZYTORSKIEGO w załączniku.

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć