Okładka książki

rekomendacje

"Strategia organizacji" Krzysztofa Obłoja

Pojęcie strategii słusznie kojarzone jest z wojskowością, pewną kategorią gier komputerowych i ewentualnie biznesem. O tym, że znajduje ono zastosowanie także w działalności muzeum, możemy przekonać się, czytając artykuł o Łazienkach Królewskich w Warszawie. Podejście strategiczne, a szczególnie podwojenie budżetu bez zwiększenia dotacji celowej z Ministerstwa Kultury, w ciągu trzech lat spowodowało przemianę zabytku w prężną instytucję edukacyjną. Być może niektóre placówki marzyłyby raczej o podwojeniu dotacji i zmniejszeniu liczby odwiedzających o połowę, niemniej jednak sformułowanie i wdrożenie takiego planu również należy do obszaru zarządzania strategicznego. A kiedy stajemy przed tego rodzaju wyzwaniem, nie ma nic bardziej praktycznego od dobrej teorii.

Strategia organizacji jest solidnym podręcznikiem akademickim z obszaru zarządzania napisanym przez jednego z prekursorów tej dyscypliny w Polsce. Dla czytelnika MEAKULTURY zarówno tematyka, jak i język książki mogą być w pierwszej chwili nieco dziwne, jednak przyjęcie ukazanej w niej perspektywy może skłonić do poważnych przemyśleń. Spójrzmy na przykład na studium opisujące organizacje pożytku publicznego w Polsce. Jak to się dzieje, że większość pieniędzy od darczyńców trafia do drobnego ułamka spośród dziesiątków tysięcy zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń? Autorzy studium odpowiadają: ta mała grupa organizacji ma lepszą strategię, w szczególności dokładniej charakteryzuje swoich darczyńców i wolontariuszy, a następnie lepiej do nich dociera. Wszystkich zainteresowanych budowaniem dobrych strategii zapraszamy do lektury.


Strategia organizacji

Autor: Krzysztof Obłój

Wydawnictwo: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Wydanie III, 2014


Spis treści numeru Kto płaci kulturze?

Meandry

Marzena Mikosz, Kto płaci kulturze?

Felietony

Marzena Mikosz, III strefa Kultury

Maciej Młynarski, Wychowanie do piękna, czyli czym jest kultura

Wywiady

Marzena Mikosz, “Polacy już dawno wyprzedzili swoje państwo” – wywiad z Andrzejem Sadowskim

Marzena Mikosz, Instrukcja obsługi sponsora. Wywiad z Ewą Łabno-Falęcką

Recenzje

Redakcja, Polskie platformy crowdfundingowe

Weronika Julia Gryczkowska, Co daje storytelling?

Publikacje

B. Fatyga, J.A. Bakulińska i in. [opracowanie: A.Bliźniuk], Projekt autoewaluacji i ewaluacji programów Ministra Kultury. Raport z badań. Propozycja metod i narzędzi – streszczenie

B. Fatyga, M. Dutkiewicz, P. Tomanek, [opracowanie: A. Bliźniuk], „Kultura pod chmurnym niebem”. Dynamiczna diagnoza stanu kultury województwa warmińsko-mazurskiego – streszczenie raportu

Edukatornia

Marcin Teodorczyk, Współpraca organizacji pozarządowych z otoczeniem

Krzysztof Obłój, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – tworzenie i wdrażanie strategii organizacji

Kosmopolita 

Jędrzej Gulczyński, Mecenat prywatny w Anglii

Sebastian Uszyński, Marzena Mikosz, Finansowanie kultury w Szwajcarii

Rekomendacje

Jerzy Mikosz, “Strategia organizacji” Krzysztofa Obłoja 

Anna Chorzępa, Zarządzanie kulturą. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Numer meakultura.pl powstał dzięki

Funduszowi Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć