rekomendacje

Studiuj muzykologię w Poznaniu

Muzykologia jest jednostką Wydziału Nauk o Sztuce, którego historia sięga początków istnienia uniwersytetu. Na Wydziale prowadzone są badania z zakresu historii i teorii architektury, sztuk plastycznych i muzyki. Prowadzone jest także kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunkach historia sztuki i muzykologia. Oba oferują studentom szeroką gamę zajęć o zróżnicowanym profilu i poziomie zaawansowania, a także możliwość studyjnych wyjazdów zagranicznych, praktyk zawodowych i stypendiów. Do dyspozycji badaczy, studentów i wszystkich zainteresowanych jest bogata biblioteka podzielona na sekcje historyczno-artystyczną i muzykologiczną.

Zastanawiasz się czy studia muzykologiczne są dla Ciebie? Sprawdź czy:

 • interesuje Cię muzyka klasyczna, etniczna, popularna?
 • nie jesteś obojętny wobec sztuki dźwięków?
 • żyjesz ze słuchawkami na uszach?
 • grasz, ale chciałbyś wiedzieć więcej łącząc praktykę z teorią?
 • nie grasz, ale fascynuje Cię świat instrumentów muzycznych?
 • interesuje Cię życie muzyczne we wszystkich jego przejawach?
 • muzyka Cię porusza, a nie wiesz, dlaczego?
 • chcesz mieć orientację w działalności instytucji muzycznych?
 • chcesz poznać język opisu muzyki?
 • czujesz, że świat muzyki jest też Twoim światem?
 • chciałbyś uczynić ze swojej pasji swój zawód?

 

Czym zajmuje się Instytut Muzykologii UAM?

 • zajmujemy się badaniem muzyki jako zjawiska historycznego, kulturowego, etnicznego, estetycznego, psychologicznego, akustycznego
 • uczymy wiedzy i umiejętności z zakresu: historii muzyki, etnomuzykologii i antropologii muzyki, studiów nad muzyką popularną i jazzem, krytyki muzycznej, źródłoznawstwa i edytorstwa muzycznego, dawnych notacji muzycznych, instrumentologii, estetyki muzyki, psychologii muzyki, akustyki muzycznej
 • w programie mamy zajęcia reprezentujące możliwie szeroki wachlarz subdyscyplin muzykologicznych prowadzone przez doświadczonych i uznanych w środowisku muzykologicznym specjalistów oraz pełnych pasji, ambitnych młodych naukowców i dydaktyków
 • u nas spotkasz też wybitnych badaczy wizytujących z kraju lub z zagranicy
 • na studiach I stopnia oferujemy dwa fakultatywne bloki zajęciowe, których celem jest umożliwienie nabycia podstawowych umiejętności zawodowych z zakresu krytyki muzycznej i źródłoznawstwa muzycznego
 • na studiach II stopnia oferujemy fakultatywne moduły specjalistyczne, na których możesz pogłębić wiedzę i umiejętności z interesującego Cię obszaru badań muzykologicznych INSTYTUT MUZYKOLOGII 10
 • na studiach II stopnia możesz wybrać dodatkowo jedną spośród dwóch specjalności – nauczycielską lub, unikalną w skali kraju, specjalność operologiczną
 • uczymy ponadto pisać i mówić o muzyce
 • masz możliwość samodzielnego kształtowania programu swoich studiów
 • przy prowadzeniu zajęć współpracujemy z różnymi instytucjami muzycznymi takimi jak Instytut im. Oskara Kolberga, Radio Chopin, Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.
 • poza zajęciami w siedzibie Instytutu mamy w ofercie ćwiczenia terenowe i praktyki etnomuzykologiczne
 • organizujemy inspirowane przez Was oraz wykładowców krajowe i zagraniczne wyjazdy do teatrów operowych i filharmonii
 

Jakie są perspektywy po ukończeniu studiów?

 • uniwersytecka kariera naukowa
 • prowadzenie badań w różnego rodzaju ośrodkach naukowych
 • odkrywanie świata muzyki razem ze studentami lub uczniami szkół muzycznych
 • rozwijanie swoich pasji zawodowych w działach organizacji pracy instytucji artystycznych – filharmonii, opery, teatru
 • realizacja inspirujących projektów w muzeach, archiwach, bibliotekach, domach kultury, towarzystwach muzycznych, ogniskach artystycznych
 • praca w wydawnictwach i sekcjach wydawniczych
 • działalność w świecie mediów jako krytyk czy dziennikarz muzyczny

 

Informacje o rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji o Instytucie Muzykologii znajdziesz TUTAJ

Facebook Instytutu Muzykologii UAM TUTAJ

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć