autorka zdjęcia: Marlena Wieczorek

felietony

Święto Narodowe Trzeciego Maja i Światowy Dzień Wolności Prasy

Dzisiaj obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja, ale i Dzień Wolności Prasy, który proklamowany został przez Zgromadzenie Ogólne NZ w 1993 roku w wyniku rekomendacji 23. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO oraz ustaleń konferencji w Windhoek w Namibii (zwołanej w 1991 r. dla wsparcia idei wolnej, niezależnej prasy afrykańskiej).

Służy upowszechnieniu podstawowych zasad wolności słowa i przypomnieniu rządom państw o konieczności ich respektowania, a także mobilizacji opinii publicznej w obronie mediów przed zamachami na ich niezależność i niezawisłość. Tradycyjnie jest to także Dzień hołdu składanego dziennikarzom, którzy stracili życie wykonując swój zawód. […]

Informacja publiczna, będąca w świetle prawa dobrem wspólnym, gwarantowanym przez demokratyczny rząd, powinna być łatwo dostępna i powszechnie udostępniana za pomocą mediów społecznych, a przede wszystkim Internetu. Obowiązkiem krajów jest dostosowanie przepisów prawa w dziedzinie wolności słowa do międzynarodowych zasad sformułowanych w Deklaracji z Windhoek i do opracowanych przez UNESCO Wskaźników rozwoju mediów.

Informacje podane za: https://www.unesco.pl/article/1/3-maja-swiatowy-dzien-wolnosci-prasy-3/

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć