felietony

Trzecie urodziny Fundacji MEAKULTURA

Mijają dzisiaj trzy lata od powstania Fundacji MEAKULTURA, która skupia swe działania wokół Muzyki, Edukacji i Artystów. Ten krótki czas zaowocował licznymi projektami, osiągnięciami oraz jeszcze większą ilością ciekawych planów na przyszłość. Jest to dla nas okazja do radości i podziękowań dla wszystkich, którzy nas wspierali.

Fundacja MEAKULTURA łączy w swoich działaniach niezależność, pasję i profesjonalizm. Do jej najważniejszych celów należy: promocja wartościowej muzyki różnych gatunków, działalność koncertowa i wydawnicza, realizacja projektów edukacyjnych, wspieranie profesjonalnego dziennikarstwa muzycznego, a także działań naukowców, twórców, wykonawców, producentów i festiwali godnych uwagi ze względu na wysoką jakość artystyczną.

Najważniejsze dotychczasowe sukcesy Fundacji to:

1. Prowadzenie czasopisma internetowego MEAKULTURA, które z roku na rok zyskuje coraz większą liczbę czytelników. Pismo wypełnia lukę na rynku polskich wydawnictw muzycznych, łącząc fachową, pogłębioną refleksję nad muzyką klasyczną i popularną, dostarcza niezależnych opinii oraz rzeczowych, pisanych przystępnym językiem tekstów, które mogą być źródłem wiedzy dla amatorów, jak również wymagających czytelników, zajmujących się muzyką na co dzień. Do tej pory ukazało się 181 numerów.

2. Organizacja Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”, promującego utalentowane osoby piszące o muzyce, w tym także debiutantów i krytyków zajmujących się polską kulturą muzyczną za granicą. Do tej pory nie było w Polsce tego typu wydarzenia skierowanego do krytyków muzycznych i już jego pierwsza odsłona pokazała, że jest potrzeba, aby na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń muzycznych jako ważne forum wymiany myśli i doświadczeń. Gala Finałowa pierwszej edycji konkursu odbyła się 10 maja 2015 roku w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie, już wiemy, że w 2016 roku odbędzie się jego II edycja.

3. Stworzenie portalu Music from Poland poświęconego najlepszej polskiej twórczości muzycznej. Portal Music from Poland to projekt autorski, bo, obok wszechstronnych materiałów dokumentacyjnych, proponuje syntetyczne, fachowe artykuły stanowiące reakcję na tę sztukę i świadczące o jej społecznym obiegu. Dotychczas w ramach cyklu zaprezentowane zostały sylwetki twórców urodzonych w latach 70. i 80., pochodzących z różnych ośrodków w Polsce. W planach mamy rozbudowę portalu o inne kręgi tematyczne.

4. Stworzenie cyklu videowykładów, poświęconych różnym zagadnieniom związanym z kulturą muzyczną. Ich autorami są wybitni znawcy poruszanych tematów, głównie wykładowcy uniwersyteccy.

5. Organizacja wykładów publicznych, warsztatów i koncertów.

Fundacja zrealizowała cykl spotkań związanych z teorią i praktyką muzycznej awangardy XX wieku. Odbył się on w październiku i listopadzie 2013 roku w poznańskiej Kluboksięgarni Głośna pod wspólną nazwą Brzmienia awangardy. W Kluboksięgarni Głośna odbyły się także MEAndry Baroku, muzyczne spotkania towarzyszące festiwalowi Poznań Baroque 2013. Miały one na celu popularyzację muzyki barokowej wśród dorosłych i dzieci.

W październiku 2015 podczas poznańskiego festiwalu „Nostalgia” w Poznaniu studenci kierunków muzycznych i humanistycznych oraz wszyscy, którzy pasjonują się muzyką, zostali zaproszeni na warsztaty krytyki muzycznej z Fundacją MEAKULTURA.

We współpracy z Agencją Sonora zrealizowane zostały dwa międzynarodowe projekty koncertowe: Zooming Ireland (1 lutego 2015) oraz Zooming Estonia (11 kwietnia 2015)

5. Organizacja wystaw

We wrześniu 2015 roku rozpocznie się miesięczna wystawa plakatów znanego poznańskiego artysty‐grafika, dr. Maxa Skorwidera zorganizowana przez Fundację MEAKULTURA wspólnie z PointCulture (główna belgijska Mediateka, będąca też ważnym miejscem kulturalnym na mapie kraju). Wystawa zatytułowana La Musique guidant le peuple będzie trwała miesiąc (od 17 września 2015 roku) i stanowi istotną część cyklu imprez kulturalnych o nazwie Colonies, Heritages et Tabous. Doktor Max Skorwider z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który działa w Fundacji MEAKULTURA od początków jej istnienia, podjął się stworzenia muzycznych plakatów, tematycznie powiązanych z tekstami piosenek, wydarzeniami czy wręcz skandalami, jakie miały miejsce w czasach komunizmu w Polsce. Artyści działający w tamtych latach, przytłoczeni brakiem wolności, z ograniczonymi prawami do wypowiedzi, starali się nie tylko ominąć cenzurę, ale też własną twórczością muzyczną skłaniać do refleksji nad zaistniałą sytuacją polityczną. Wernisaż zainauguruje kampanię społeczną Save the Music”.

6. Save the Music to kampania społeczna, która ma znaczenie edukacyjne i kulturotwórcze. Jej celem jest wspieranie dobrej muzyki przy współudziale grafiki i mody. W ramach tej akcji odbędzie się szereg imprez (takich jak wernisaże, koncerty i pokazy mody). Poprzez zakup ubrań będzie można nie tylko utożsamić się z przesłaniem kampanii, ale i wesprzeć Fundację MEAKULTURA. Akcję w mediach promować będą znane autorytety.

W działaniach Fundacji uczestniczą ludzie oddani muzyce – artyści, wykładowcy uniwersyteccy, utalentowani studenci i absolwenci kierunków muzycznych oraz humanistycznych z całej Polski, a także spoza kraju (Belgia, Anglia, Stany Zjednoczone). To dzięki ich pracy, pasji i zaangażowaniu możemy się rozwijać. Wszystkim przyjaciołom za ich nieocenioną pomoc i pozytywną energię SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Zarząd Fundacji MEAKULTURA,

dr Marlena Wieczorek i dr Ewa Schreiber

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć