edukatornia

Video wykład. Kivy versus Levinson (część 2)

Prof. UG, dr hab. Anna Chęćka, przedstawia ontologię muzyki w myśli Petera Kivy’ego i Jerrolda Levinsona. Polemizujący z Levinsonem Kivy twierdzi, że dzieło muzyczne nie jest tworzone, nawet w przypadku improwizacji. Chęćka porusza także temat moralności muzyki, który poróżnia (po raz kolejny) obydwu filozofów.

Anna Chęćka – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Estetyki i Filozofii Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia jest także pianistką, absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zajmuje się estetyką, filozofią sztuki, krytyką muzyczną, związkami między literaturą a muzyką. Autorka książki Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego (2008), Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki (2012), redaktor tomu Miscellanea Anthropologica et Sociologica. Muzyka i Moralność (2015) oraz współredaktor książki Peter Kivy i jego filozofia muzyki (2015). Jest również autorką przekładów tekstów filozoficznych i literackich z języka angielskiego i francuskiego, publikuje w „Estetyce i Krytyce”, „Sztuce i filozofii”, zeszytach „Punkt po punkcie”, a także regularnie współpracuje z „Ruchem Muzycznym”.

Zapraszamy do obejrzenia drugiej części wykładu:

Wykład został zarejestrowany w maju 2017 roku, tuż po śmierci wybitnego amerykańskiego filozofa muzyki, Petera Kivy’ego (1934-2017). Wszystkie cytaty pochodzą z książki Peter Kivy i jego filozofia muzyki, pod red. Anny Chęćki i Macieja Jabłońskiego.

Realizacja: Katarzyna Bogdanowicz

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć