plakat

felietony

VIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Patronat MEAKULTURY

W dniach 9-11 maja 2016 roku w Katedrze Muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się VIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, którego organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Muzykologów. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem JM Rektora prof. dr hab. Bronisława Marciniaka i Dziekana Wydziału Historycznego prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego.

Kolejne edycje Zjazdu wpisały się już na stałe w kalendarz corocznych wydarzeń integrujących polskie środowisko muzykologiczne. Tradycję studenckich konferencji zapoczątkował w 2009 roku ośrodek krakowski, a tegoroczna edycja będzie już drugą odbywającą się w Poznaniu – wcześniej Studenckie Koło Naukowe Muzykologów działające przy Katedrze Muzykologii UAM organizowało III Zjazd w 2011 roku.

Trzon Zjazdu stanowi konferencja naukowa obejmująca ponad 40 referatów. Referentami będą słuchacze studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich reprezentujący wszystkie muzykologiczne ośrodki akademickie w Polsce, tj. Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Oprócz konferencyjnych paneli zaplanowano szereg wydarzeń towarzyszących służących pogłębieniu więzi naukowych oraz integracji środowiska młodych badaczy. Ważną rolę odgrywają w nich wykłady i warsztaty prowadzone przez profesorów z Chorwacji, Irlandii i Włoch. Zarówno sesje naukowe, jak i dobór wydarzeń towarzyszących ukazują niezwykle szerokie spektrum zainteresowań młodych przedstawicieli dyscypliny. W programie znajdą się:

  • spotkanie dyskusyjne z przedstawicielami poznańskiego środowiska kompozytorskiego – dr hab. Arturem Kroschelem, dr Katarzyną Taborowską oraz dr Rafałem Zapałą (moderator dyskusji: dr Ewa Schreiber);
  • wykłady zagranicznych gości – prof. Stanislava Tuksara i prof. Harry’ego White’a, na temat: Nacjonalizmy w muzyce XIX wieku: casus Chorwacji i Irlandii;
  • warsztaty źródłoznawcze prowadzone przez zagranicznych gości – prof. Vjerę Katalinić i prof. Ivano Cavalliniego;
  • wizyta w Instytucie im. Oskara Kolberga;
  • prezentacja muzycznych zasobów zgromadzonych w Pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej UAM;
  • koncert poznańskiego kwartetu wokalnego BeFour oraz Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (10 maja 2016 roku, godz. 19.00, Aula Lubrańskiego Collegium Minus UAM).

Partnerami Zjazdu są: Instytut im. Oskara Kolberga, Biblioteka Uniwersytecka UAM, Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UAM, zespół BeFour oraz Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Polskie Radio Merkury, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Fundacja Kultury Akademickiej, czasopismo internetowe „MEAKULTURA” , blog muzyczny „Podsłuchaj” oraz portal kulturaonline.pl.

Ponadto patronami są: Biblioteka Raczyńskich, Stowarzyszenie Musica Patria, a także Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki.

prof. Stanislav Tuksar – (ur. 1945) muzykolog, profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja). Autor 7 monografii oraz ponad 192 artykułów publikowanych w Austrii, Belgii, Chorwacji, Polsce, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, USA i we Włoszech. W kręgu jego zainteresowań znajduje  się historia muzyki chorwackiej i jej miejsce w muzycznej kulturze Europy, a także estetyka muzyki.

prof. Harry White – (ur.1958) muzykolog, profesor University College Dublin w Irlandii. Autor 6 monografii oraz redaktor The Encyclopaedia of Music in Ireland. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na historii muzyki Irlandii ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej.

prof. Vjera Katalinić – (ur. 1955) muzykolog, profesor Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja). Ma na swoim koncie liczne publikacje. W centrum jej naukowych zainteresowań leży historią muzyki chorwackiej XVIII i XIX wieku oraz badania źródłowe nad zachowanym z tego czasu repertuarem. Od 2013 roku jest kierownikiem międzynarodowego projektu badawczego Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South (HERA).

prof. Ivano Cavallini – (ur. 1952) muzykolog, profesor Uniwersytetu w Palermo. Autor wielu cenionych monografii i artykułów. W swojej pracy naukowej zajmuje się związkami muzyki włoskiej z tą pochodzącą z krajów słowiańskich, historią muzyki XVII, XVIII i XIX wieku oraz prowadzi badania źródłowe.

dr hab. Artur Kroschel – (ur. 1973) kompozytor, studiował kompozycję w klasie Jana Astriaba oraz muzykę elektroakustyczną pod kierunkiem Lidii Zielińskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Laureat licznych nagród na konkursach kompozytorskich. Jego utwory były wykonywane podczas wielu festiwali (m.in. na „Poznańskiej Wiośnie Muzycznej”, wrocławskiej „Musica Polonica Nova”, „Warszawskiej Jesieni”, „Gaudeamus Music Week” w Amsterdamie, Dniach Muzyki Współczesnej w Dreźnie, Festiwalu Aspekte w Salzburgu, Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik w Weimarze, Festiwalu Morelia Nueva Musica w Meksyku), a także na licznych koncertach muzyki współczesnej w Paryżu, Londynie, Rzymie, Neapolu, Barcelonie, Monachium i innych. Od 2011 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”. Adiunkt w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

dr Katarzyna Taborowska – (ur. 1974) kompozytorka, odbyła studia kompozytorskie pod kierunkiem Bogusława Schaeffera oraz Lidii Zielińskiej. Ponadto uczestniczyła w wielu warsztatach (m.in. Międzynarodowych Warsztatach Muzyki Współczesnej w Krakowie/Stuttgarcie: Acanthes (2000), prowadzonych przez paryski IRCAM oraz Międzynarodowych Warsztatach Multimedialnych w Skokach). Jej utwory były wykonywane na wielu festiwalach muzyki współczesnej (m.in. „Poznańskiej Wiośnie Muzycznej”, „Warszawskiej Jesieni”, „Musica Polonica Nova”, Festiwalu Muzyki Elektronicznej i Komputerowej „ACOUSMANIA”, Festiwalu Muzyki Współczesnej w Chile, 16. Festival Forest Czech Republic oraz festiwalu „Audioart”). W centrum zainteresowań kompozytorki znajdują się: muzyka elektroakustyczna i elektroniczna, muzyka improwizowana oraz live electronic. Pracuje w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

dr Rafał Zapała – (ur. 1975) kompozytor, improwizator, pianista, perkusista i muzyk live electronics, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie kompozycji Lidii Zielińskiej oraz dyrygentury chóralnej u Janusza Dzięcioła. Uczestnik licznych kursów (m.in. Karlheinza Stockhausena w Kürten, Acanthes pod kierunkim Tristana Muraila i wykładowców IRCAM, kursach z Pauline Oliveiros i CC Hennix). Jego kompozycje wykonywane były na festiwalach muzyki współczesnej (m.in. „Warszawskiej Jesieni”, „Poznańskiej Wiośnie Muzycznej”, duńskim Susaa Festival, czy EmuFest 2012 w Rzymie). Współtwórca Studia Muzyki Elektronicznej poznańskiej Akademii Muzycznej.

BeFour – żeński kwartet wokalny działający od 2011 roku. Tworzą go chórzystki Chóru Kameralnego UAM, studentki i absolwentki różnych poznańskich uczelni – Karolina Piesik, Kamila Tracewska, Anna Komendzińska i Brygida Sawicka-Stępińska. Zespół ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia (m.in. II miejsce i Złoty Dyplom na 45. Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat” 2014). Koncertuje w kraju i na świecie.

Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – najmłodszy zespół Uczelni, założony w 2012 roku przez dyrygenta prof. Marka Gandeckiego. Tworzą go studenci różnych kierunków i specjalności poznańskiej Akademii. Ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień (m.in. Grand Prix „Rubinową Lutnię” im. Jerzego Libana z Legnicy podczas 46. Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat” 2015).

 

Program VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Muzykologii 9-11 maja 2016

Katedra Muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Collegium Historicum ul. Umultowska 89D

Poniedziałek 9 maja

11:00 – 11:15      Otwarcie konferencji
                               (słowo wstępne – prof. dr hab. Ryszard Wieczorek)

11:15 – 12:30      Sesja naukowa (1)
                               (prowadzenie – prof. dr hab. Ryszard Wieczorek)

Paweł Bocian (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zjawisko echa na przykładzie cyklu mszalnego „Missa Echo in D” Františka Xavera Brixiego

Olga Lisiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Otyńskie przekazy utworów Františka Xavera Brixiego

Miłosz Kula (Uniwersytet Wrocławski)
Do biografii Carla Dittersa von Dittersdorfa

12:30 – 12:45     Przerwa

12:45 – 13:45     Spotkanie dyskusyjne z kompozytorami poznańskimi
                               (prowadzenie – dr Ewa Schreiber)

13:15 – 14:15     Przerwa obiadowa

14:15 – 15:30     Sesja naukowa (2A)
                               (prowadzenie – dr hab. Magdalena Walter-Mazur)

                               Wojciech Karasiński (Uniwersytet Jagielloński)
                               Jasnogórskie pro processione i symfonia kościelna. Kilka uwag do genezy

Anna Komendzińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Pastorele wokalno-instrumentalne w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Przedstawienie stanu badań, charakterystyka zbioru sandomierskiego.

Sonia Wronkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zapożyczenia – utwory zależne – remiksy. Przyczynek do typologii zjawiska w dawnej kulturze muzycznej

14:15 – 15:30     Sesja naukowa (2B)
                (prowadzenie – prof. UAM dr hab. Ewa Dahlig-Turek / dr Łukasz Smoluch)

                               Kamila Pozimka (Uniwersytet Warszawski)
                               Klarnet w folklorze Kujaw

                               Urszula Matlęgiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
                               Suka biłgorajska – oswojony domownik, czy gatunek zagrożony

                               Anna Bogusława Rudawska (Uniwersytet Warszawski)
     Wykorzystanie techniki skanowania i wydruku 3D w badaniach nad gęślami opolskimi

15:30 – 16:00     Przerwa

16:00 – 16:45     Sesja naukowa (3)
                               (prowadzenie – dr Ewa Schreiber)

                               Paweł Kasjan (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
         Zarys historii akordeonu i perspektywy jego wykorzystania w muzyce współczesnej

                               Kajetan Zwolak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
                               Próba analizy alternatywnego przemysłu muzycznego w Polsce

16:45 – 17:00     Przerwa

17:00 – 19:00     Wykład gości zagranicznych – prof. Stanislava Tuksara i prof. Harry’ego White’a
                               Nacjonalizmy w muzyce XIX wieku: casus Chorwacji i Irlandii

20:00                    Spotkanie integracyjne

 

Wtorek 10 maja

9:00 – 10:15        Sesja naukowa (4A)
                               (prowadzenie – mgr Krzysztof Stefański)

                     Dominika Stopczańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
                               Kiedy violetta nie jest instrumentem

                               Sonia Rzepka (Uniwersytet Warszawski)
Technika skordatury w literaturze skrzypcowej w kontekście praktyki wykonawczej i lutniczej

                               Aleksandra Gruda (Uniwersytet Warszawski)
           Od fragmentu do całości: proces identyfikacji fletu poprzecznego z XVIII wieku

9:00 – 10:15        Sesja naukowa (4B)
                               (prowadzenie – dr Ewa Schreiber)

Alicja Zabrocka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Postać Judyty w operze „Zamek Sinobrodego” Beli Bartóka i Beli Balazsa w świetle biografii twórców oraz przemian społeczno-kulturowej roli płci

Marta Szostak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recepcja opery „Porgy and Bess” George’a Gershwina w świetle amerykańskiej krytyki muzycznej w latach 1935-1936

                               Wojciech Bernatowicz (Uniwersytet Warszawski)
                               Postmodernizm w musicalach Stephena Sondheima

10:15 – 10:30     Przerwa

10:30 – 11:45     Sesja naukowa (5A)
                               (prowadzenie – prof. UAM dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska)

Maryla Zając (Uniwersytet Jagielloński)
Bohater uwikłany. Charakterystyka postaci Franza Kafki w operze „Pułapka” Zygmunta Krauzego

Aleksandra Bliźniuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Twórczość Tomasza Sikorskiego inspirowana egzystencjalizmem w kontekście biografii kompozytora na przykładzie utworów: „Widok z okna oglądany w roztargnieniu” oraz „Milczenie syren”

                               Julia Okołowicz (Uniwersytet Warszawski)
                               Alberto Savinio – twórca (nie)zapomniany

10:30 – 11:45     Sesja naukowa (5B)
                               (prowadzenie – prof. UAM dr hab. Marcin Gmys)

                               Karol Rzepecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
                    Wpływ Stanisława Moniuszki na działalność Henryka i Józefa Wieniawskich

                               Adam Kukla (Uniwersytet Jagielloński)
                               Problem autorstwa muzyki do baletu „Wesele w Ojcowie”

                               Agnieszka Grudzień (Uniwersytet Wrocławski)
              Sylwetka zapomnianego pianisty wrocławskiego – Josefa Wagnera (1909-1947)

11:45 – 12:15     Przerwa

12:00 – 14:00      Warsztaty źródłoznawcze prowadzone przez gości zagranicznych – prof. Vjerę Katalinić i prof. Ivano Cavalliniego

12:15 – 14:00      Prezentacja zbiorów Instytutu im. Oskara Kolberga
(ul. Kantaka 4)

14:00 – 14:30     Przerwa

14:30 – 15:30      Prezentacja zbiorów Pracowni Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej UAM
(ul. Ratajczaka 38/40)

14:30 – 16:30     Przerwa obiadowa

15:30 – 16:15     Sesja naukowa (6)
                               (prowadzenie – dr Łukasz Smoluch)

                               Ihor Wasylik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
                               Ukraińskie pieśni rocznego cyklu kalendarzowego

                               Anastasiya Niakrasava (Uniwersytet Warszawski)
Kilka uwag o współczesnej twórczości ludowej na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

16:15 – 16:30     Przerwa

16:30 – 17:45      Sesja naukowa (7A)
(prowadzenie – mgr Sonia Wronkowska)

Damian Garecki (Uniwersytet Wrocławski)
Znani muzycy i kompozytorzy w Szczecinie. Przyczynek do badań nad kulturą muzyczną miasta w XVII wieku

Adrian Rak (Uniwersytet Wrocławski)
Repertuar nowoniemieckich tabulatur organowych zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

                               Karolina Pawlik (Uniwersytet Opolski)
                  Myśl Kościoła Katolickiego o muzyce na podstawie wybranych dokumentów

16:30 – 17:45      Sesja naukowa (7B)
(prowadzenie – prof. UAM dr hab. Marcin Gmys)

Paulina Pieńkowska (Uniwersytet Warszawski)
#chopinbezgranic – recepcja 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

Dariusz Marciniszyn (Uniwersytet Wrocławski)
Ivo Pogorelich – geniusz, który cały czas zmienia swoje oblicze

Magdalena Nowicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
„Wielka sala prób” czy „propozycja dla koneserów”. O polskich festiwalach muzyki współczesnej

19:00            Koncert zespołu BeFour i Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
(Aula Lubrańskiego Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1)

 

Środa 11 maja

9:00 – 10:15        Sesja naukowa (8A)
                               (prowadzenie – dr Piotr Podlipniak)

                               Agnieszka Cieślak (Uniwersytet Warszawski)
                               Muzyka we współczesnych prezentacjach filmów niemych

Mateusz Melski (Uniwersytet Warszawski)
Estetyka słuchowiska radiowego na przykładzie „Krzysztofa Kolumba” Arthura Honeggera i Williama Agueta

                               Stefania Zielonka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
                               Muzemy w afekcie. Model analizy muzycznej Philipa Tagga

9:00 – 10:15        Sesja naukowa (8B)
                               (prowadzenie – dr Jakub Kasperski)

                               Daria Wolicka (Uniwersytet Warszawski)
                               Muzyka improwizowana jako substytut jazzowej sceny Warszawy

                               Radosław Rusztyn (Uniwersytet Wrocławski)
                               Publiczność jam session we współczesnej popkulturze

                               Jakub Kopaniecki (Uniwersytet Wrocławski)
      Wniknąć w wirtualny świat. Muzyczna immersja w komputerowych grach fabularnych

10:15 – 10:30     Przerwa

10:30 – 11:45     Sesja naukowa (9)
                               (prowadzenie – dr Jakub Kasperski)

                               Hanna Lemanczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
                               Od Korn’a po Tool – granice muzyki nu metalowej

Adrian Nowak (Uniwersytet Warszawski)
Sleep – Dopesmoker – analiza

Kacper Dziuba (Uniwersytet Wrocławski)
Rola basisty we współczesnej elektronicznej muzyce tanecznej

11:45 – 12:15     Przerwa

12:15 – 13:30      Sesja naukowa (10)
(prowadzenie – prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek)

                                              Paulina Książel (Uniwersytet Warszawski)
Krzyk żalu tak słodki dla mojego serca – portret psychologiczny Medei na podstawie opery Luigiego Cherubiniego

Tomasz Grochalski (Uniwersytet Wrocławski)
Franz Strauss a rogi w kompozycjach Ryszarda Straussa

Piotr Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski)
Początki muzyki programowej w XVIII wieku

13:30 – 13:45     Przerwa

13:45 – 15:00      Sesja naukowa (11)
(prowadzenie – prof. dr hab. Ryszard Wieczorek)

Michał Wysocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Okolicznościowa i historyczna pieśń polifoniczna w Rzeczypospolitej okresu zygmuntowskiego

Aleksandra Wróblewska (Uniwersytet Wrocławski)
Gregor Lange (ok. 1540-1587) – charakterystyka życia i twórczości

Karolina Majewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Problematyka recepcji twórczości Giovanniego Battisty Bassaniego. Charakterystyka grodziskich przekazów dzieł kompozytora

15:00 – 15:30                     Dyskusja podsumowująca i zamknięcie konferencji
(prowadzenie – prof. dr hab. Ryszard Wieczorek)

15:30                      Obiad 

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć