Ewa Schreiber

felietony

Wielki sukces Ewy Schreiber

Pierwszy sukces dr Ewy Schreiber miał miejsce w grudniu 2011 roku, kiedy członkowie Komisji Konkursowej Narodowego Centrum Kultury przyznali Jej I nagrodę za pracę doktorską pt.: Wyobraźnia metaforyczna w myśli o muzyce i twórczości kompozytorskiej. Koncepcje Pierre`a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya.

Jak piszą organizatorzy: Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat aktualnych i ważnych zjawisk zachodzących w sferze kultury. W wymiarze bezpośrednim konkurs ma służyć promowaniu i wspieraniu młodych naukowców, badających i opisujących te zagadnienia. W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki i/lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla przyszłych czytelników.

Dziś natomiast dowiedzieliśmy się o kolejnym wyróżnieniu naszej koleżanki, jakim jest otrzymanie prestiżowej Nagrody Związku Kompozytorów Polskich im. Ks. Prof. Hieronima Feichta.

Ewo – GRATULUJEMY!

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć