Agnieszka Topolska

felietony

Wyróżnienie dla dr Agnieszki Topolskiej

Nasza redakcyjna koleżanka dr Agnieszka Topolska zdobyła wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę z zakresu historii muzyki polskiej organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Zaszczytną nagrodę otrzymała praca pt. Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989.

Dr Agnieszka Topolska to muzykolog i polonistka z Uniwersytetu Warszawskiego; spędziła również semestr w Finlandii na Tampereen Yliopisto. Obroniła rozprawę doktorską poświęconą recepcji dzieła S. Moniuszki. Redagowała książki G. Michalskiego Lutosławski w pamięci…, organizowała i koordynowała konkursy i festiwale muzyczne (m. in. VII Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. St. Moniuszki czy Młody Muzyk Roku 2009), a dziś współpracuje m.in. z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Fundacją Polskiej Rady Muzycznej, Polskim Radiem i oczywiście z „Meakulturą”.

Konkurs odbył się w ramach inicjatywy „Historia Muzyki Polskiej”, upowszechniającej wiedzę o muzyce naszego kraju i jej historii; projektowi towarzyszy wydawnictwo książkowej serii „Historia muzyki polskiej” w formie e-booków, cykl audycji w Programie II Polskiego Radia oraz seria koncertów „Polska Muzyka Odnaleziona”, prezentujących repertuar nigdy współcześnie niewykonywany i nienagrywany.

17 maja na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście ogłoszono wyniki Konkursu, a ceremonię uświetnił koncert zaginionych pieśni Jana i Mieczysława Karłowiczów z cyklu „Polska Muzyka Odnaleziona”. Rękopiśmienne nuty leżały w litewskich i polskich archiwach, gdzie odnalazła je i opracowała muzykolożka Agata Mierzejewska. Na Zamku Królewskim zabrzmiały po raz pierwszy od około 100 lat w wykonaniu młodych śpiewaków, uczestników mistrzowskiej Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Jury konkursu, w składzie: Stefan Sutkowski – Przewodniczący, Zofia Helman – Zastępca Przewodniczącego, Daniel Cichy, Krzysztof Dudek, Barbara Przybyszewska-Jarmińska oraz Krzysztof Kur jednogłośnie podjęło decyzję o przyznaniu Nagrody Głównej dwojgu uczestników konkursu: Danucie Popinigis za pracę: Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska oraz Marcinowi Gmysowi za pracę: Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk.

Jury zdecydowało o przyznaniu wyróżnień: Irenie Bieńkowskiej za pracę: Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła i Agnieszce Topolskiej właśnie za pracę: Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989 oraz zarekomendowało do wydania dwie rozprawy: Jacka Iwaszko Sześć Magnifikatów z rękopisu WM 2: Analiza i edycja krytyczna i Wielokulturowe aspekty muzyczne i pozamuzyczne ‘Somnium’ Mieczysława Eligiusza Litwińskiego Mai Pałys.

Wszystkim laureatom oraz wyróżnionym, w szczególności dr Agnieszce Topolskiej, serdecznie gratulujemy!

Stanisław Moniuszko, źródło: Wikipedia

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć