Logo Instytutu

rekomendacje

Zarządzanie kulturą. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzanie kulturą to kierunek studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim od wielu lat cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem. Został utworzony w 1996 roku w ramach Instytutu Kultury UJ z myślą przede wszystkim o osobach pracujących w instytucjach kulturalnych i wiążących przyszłość z tym sektorem lub zwyczajnie interesujących się szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze.

Zajęcia prowadzą teoretycy i praktycy – zarówno pracownicy naukowi, jak i dyrektorzy domów kultury, muzeów, teatrów i innych organizacji kulturalnych. W ramach tego kierunku Uniwersytet Jagielloński współpracuje z pracownikami naukowymi m.in. Akademii Muzycznej w Krakowie, Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie czy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowcami są między innymi: Zbigniew Nęcki – psycholog społeczny i ekspert w dziedzinie negocjacji, Roman Batko – członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAN, oraz Łukasz Gaweł – zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.

W programie zawarte są takie aspekty zarządzania kulturą, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, projektami, jakością, a także kwestie prawne, finansowe czy marketingowe. Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach dotyczących m.in. nowych trendów w zarządzaniu, międzynarodowej współpracy kulturalnej, negocjacji, public relations. Dzięki temu mają możliwość zdobycia kompletnych narzędzi przydatnych w efektywnym zarządzaniu kulturą.

Absolwenci tego kierunku posiadają więc niezbędną wiedzę do objęcia stanowisk menedżerskich średniego i wyższego szczebla. Najlepiej o wysokiej jakości kształcenia świadczy fakt, że wśród osób, które ukończyły zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, są m.in.: Karolina Kępczyk (dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie), Marcin Bańdo (kierownik Działu Promocji Filharmonii im. Szymanowskiego w Krakowie), Andrzej Giza (dyrektor Stowarzyszenia Ludwiga van Beethovena), Arkadiusz Bialic (dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Organowej w Krakowie) oraz  Katarzyna Lubas (dyrektor Muzeum Dobranocek w Rzeszowie).

Andrzej Giza, absolwent kierunku i dyrektor Stowarzyszenia Ludwiga van Beethovena tak wypowiada się o odbytych studiach:

Sekret skutecznego zarządzania kulturą tkwi w koncyliacyjnym podejściu do propozycji artystów, darczyńców-mecenasów oraz odbiorców. Skuteczny manager kultury, lider projektu, swoje doświadczenia i wiedzę powinien poszerzać w gronie najlepszych akademików i praktyków, a takie forum gwarantują podyplomowe studia zarządzanie kulturą prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński.

Podobne zdanie ma Karolina Kępczyk, absolwentka zarządzania kulturą UJ i dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie:

Studia bardzo wzmocniły mój praktyczny warsztat menadżera, ale w oparciu o konkretne metodologie. Szczególnie cenię spotkanie ze środowiskiem animatorów i zarządzających.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem kulturą zdecydowanie powinny rozważyć wybór Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program nauczania obejmujący nowoczesne podejście do zarządzania kulturą oraz kadra składająca się z teoretyków i praktyków dają gwarancję zdobycia odpowiednich wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej w dzisiejszym świecie.

 

Spis treści numeru Kto płaci kulturze?

Meandry

Marzena Mikosz, Kto płaci kulturze?

Felietony

Marzena Mikosz, III strefa Kultury

Maciej Młynarski, Wychowanie do piękna, czyli czym jest kultura

Wywiady

Marzena Mikosz, “Polacy już dawno wyprzedzili swoje państwo” – wywiad z Andrzejem Sadowskim

Marzena Mikosz, Instrukcja obsługi sponsora. Wywiad z Ewą Łabno-Falęcką

Recenzje

Redakcja, Polskie platformy crowdfundingowe

Weronika Julia Gryczkowska, Co daje storytelling?

Publikacje

B. Fatyga, J.A. Bakulińska i in. [opracowanie: A.Bliźniuk], Projekt autoewaluacji i ewaluacji programów Ministra Kultury. Raport z badań. Propozycja metod i narzędzi – streszczenie

B. Fatyga, M. Dutkiewicz, P. Tomanek, [opracowanie: A. Bliźniuk], „Kultura pod chmurnym niebem”. Dynamiczna diagnoza stanu kultury województwa warmińsko-mazurskiego – streszczenie raportu

Edukatornia

Marcin Teodorczyk, Współpraca organizacji pozarządowych z otoczeniem

Krzysztof Obłój, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – tworzenie i wdrażanie strategii organizacji

Kosmopolita 

Jędrzej Gulczyński, Mecenat prywatny w Anglii

Sebastian Uszyński, Marzena Mikosz, Finansowanie kultury w Szwajcarii

Rekomendacje

Jerzy Mikosz, “Strategia organizacji” Krzysztofa Obłoja 

Anna Chorzępa, Zarządzanie kulturą. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Numer powstał dzięki Funduszowi Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć