Kontakt

Wydawca: Marlena Wieczorek, adres: Os. Pod Lipami 6l/117, 61-634 Poznań, Polska

Redaktor Naczelna – dr Marlena Wieczorek

Zastępca Redaktor Naczelnej – dr Ewa Schreiber

Adresy e-mail:

Redaktorzy Działów

Sekretariat

Współpraca

Facebook: MEAKULTURA

Skype: MEAKULTURA

logowanie i rejestracja