Rada Redakcyjna

Prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski

Prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: kulturę współczesną, rytuały, ceremonie i obrzędy,… pokaż całość
Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: kulturę współczesną, rytuały, ceremonie i obrzędy, festiwale i festiwalizację czy popkulturę i media. Brał udział w wielu badaniach terenowych, jest autorem licznych publikacji książkowych i artykułów w czasopismach naukowych, ale też dziennikach i tygodnikach. Przewodniczący serii wydawniczej „Kultury Popularne Świata”, redaktor „Czasu Kultury”, członek Rady Naukowej „Kultura i Historia” oraz Przewodniczący Zespołu Oceniającego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski

Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze s… pokaż całość
Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Autor książek „Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury” (2007) oraz „Cultural Theory and History: Theoretical Issues” (2014). W swoim dorobku ma także wiele artykułów (wydawanych m.in. w czasopiśmie „Kultura Współczesna”) poświęconych muzyce nowoczesnej oraz naukowemu statusowi humanistyki. Nie ogranicza się do działalności akademickiej, lecz wygłasza publiczne wykłady i uczestniczy w debatach (m.in. w ramach spotkań organizowanych przez Fundację Barak Kultury i podczas festiwalu muzycznego „Nostalgia”). Zajmuje się także problematyką edukacji w zakresie wiedzy o kulturze. Jest autorem dwutomowego podręcznika wiedzy o kulturze dla liceów i techników „Od wieży Babel do drapaczy chmur” (2003) oraz artykułów poświęconych problemom dzisiejszego szkolnictwa. Jego video wykłady realizowane dla Fundacji MEAKULTURA były nominowane do nagrody Nauka w Internecie Polskiej Agencji Prasowej.
dr hab. Krzysztof Guczalski

dr hab. Krzysztof Guczalski

Studiował matematykę teoretyczną, muzykologię i filozofię na uniwersytetach w Krakowie (magisterium z matematyki), Minneapolis (M.A. w dziedzinie filozofii) ora… pokaż całość
Studiował matematykę teoretyczną, muzykologię i filozofię na uniwersytetach w Krakowie (magisterium z matematyki), Minneapolis (M.A. w dziedzinie filozofii) oraz Bonn. Uzyskał doktorat i habilitację w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie pracuje w Zakładzie Estetyki. Jego zainteresowania naukowe obejmują filozofię muzyki, estetykę, filozofię analityczną, ogólną teorię znaku i znaczenia oraz teorię obrazu. Jest autorem książek „Znaczenie muzyki; znaczenia w muzyce”(1999) oraz „Perspektywa. Forma symboliczna czy naturalna?”(2012), redaktorem książki „Filozofia muzyki. Studia” (2003), a także autorem licznych artykułów w języku polskim, niemieckim i angielskim, m. in. w „British Journal of Aesthetics” i „International Review of Aesthetics and Sociology of Music”. Obecnie jest Redaktorem Naczelnym czasopisma „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”.
dr Ewa Schreiber - opiekun merytoryczny

dr Ewa Schreiber - opiekun merytoryczny

Doktor muzykologii, magister filozofii, krytyk muzyczny, tłumaczka. Interesuje się estetyką muzyki oraz refleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jako krytyk s… pokaż całość
Doktor muzykologii, magister filozofii, krytyk muzyczny, tłumaczka. Interesuje się estetyką muzyki oraz refleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jako krytyk specjalizuje się w twórczości młodego pokolenia polskich kompozytorów. Jest autorką książki „Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya" (2012), za którą otrzymała Nagrodę Narodowego Centrum Kultury oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Prowadzi zajęcia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kilkakrotnie prowadziła warsztaty krytyki muzycznej, m.in. przy festiwalu "Nostalgia" oraz "Muzyczne przestrzenie". Redaktor prowadząca pisma „Res Facta Nova". Publikowała m.in. w "Muzyce", „Kulturze współczesnej", „Sztuce i filozofii" oraz „Interdisciplinary Studies in Musicology". Wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
dr hab. Paweł Tański

dr hab. Paweł Tański

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od stycznia 2015 roku kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonisty… pokaż całość
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od stycznia 2015 roku kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej, od roku 2008 opiekun studenckiego Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej, z którym współorganizuje sesje i konferencje naukowe oraz współredaguje czasopismo wydziałowe „ProLog”. Od grudnia 2014 r. członek Rady Naukowej periodyku „Studia z Kultury Popularnej", wydawanego przez Fundację Instytut Kultury Popularnej, prowadzoną przez prof. dr hab. Izoldę Kiec. Aktywny animator kultury. Organizator i wykonawca wielu działań promocyjnych na rzecz Instytutu Literatury Polskiej UMK oraz Wydziału Filologicznego UMK. Był członkiem jury w konkursach literackich, recytatorskich, teatralnych i filmowych. Od roku 2016 członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Zbigniewa Herberta. Jest miłośnikiem różnych odmian muzyki, często odwiedza kino i wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej, gra na gitarze, pisze wiersze (opublikował 8 tomów poetyckich, ogłaszał liryki w wielu czasopismach, jego wiersze tłumaczone były na język angielski, chiński, czeski, rosyjski i serbski).
dr hab. Małgorzata Gamrat

dr hab. Małgorzata Gamrat

Od października 2013 roku adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad muzyką Franza Liszta i jej interakcjami z innymi szt… pokaż całość
Od października 2013 roku adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad muzyką Franza Liszta i jej interakcjami z innymi sztukami (szczególnie z literaturą), zajmuje się kulturą francuską i niemiecką XIX wieku oraz metodologią badań interartystycznych. Do jej zainteresowań należy również twórczość Aleksandra Tansmana, Pawła Kubisza i Dobromiły Jaskot. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych grantach badawczych. Jest redaktorem i sekretarzem redakcji „Musicology Today”, a także jednym z członków założycieli oraz sekretarzem Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej. Autorka dwóch monografii poświęconych twórczości Franza Liszta: „Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’”(2014) oraz „Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta” (2016).
dr Agnieszka Topolska

dr Agnieszka Topolska

Muzykolog i filolog polski. Do jej głównych zainteresowań badawczych należy: socjologia muzyki, opera, polska muzyka i kultura muzyczna XVIII i XIX wieku, a tak… pokaż całość
Muzykolog i filolog polski. Do jej głównych zainteresowań badawczych należy: socjologia muzyki, opera, polska muzyka i kultura muzyczna XVIII i XIX wieku, a także problem narodowości w muzyce. Jest autorką książek "Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989" (2014) oraz "Zupełnie inna książka o Stanisławie Moniuszce" (2016). Prowadziła autorskie wykłady w Collegium Civitas z pogranicza muzykologii, teorii społecznych i politologii. Współpracowała z Teatrem Wielkim - Operą Narodową, Orkiestrą „Sinfonia Varsovia”, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Obecnie jest kierownikiem literackim Opery Wrocławskiej.
prof. UG dr hab. Grzegorz Piotrowski

prof. UG dr hab. Grzegorz Piotrowski

Muzykolog (uczeń prof. Jana Stęszewskiego), kulturoznawca, wokalista; studiował także polonistykę i historię filmu, a obecnie jest doktorantem warszawskiego UMF… pokaż całość
Muzykolog (uczeń prof. Jana Stęszewskiego), kulturoznawca, wokalista; studiował także polonistykę i historię filmu, a obecnie jest doktorantem warszawskiego UMFC. Dyrektor Instytutu Badań nad Kulturą UG, wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku i Collegium Civitas w Warszawie. Zajmuje się jazzem i muzyką popularną, operą, twórczością Jarosława Iwaszkiewicza, Kurta Weilla i Pawła Mykietyna, aktorstwem filmowym, homotekstualnością. Ostatnio opublikował książkę Syndrom Pogorelicia (Kraków 2020). Współpracuje m.in. z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Komisją Fulbrighta.

Redakcja

Dr Marlena Wieczorek

Dr Marlena Wieczorek

Redaktor Naczelna (Warszawa, Bruksela). Założycielka, Prezes Zarządu i pomysłodawczyni projektów Fundacji MEAKULTURA. Muzykolog, krytyk muzyczny, manager kultur… pokaż całość
Redaktor Naczelna (Warszawa, Bruksela). Założycielka, Prezes Zarządu i pomysłodawczyni projektów Fundacji MEAKULTURA. Muzykolog, krytyk muzyczny, manager kultury. Jurorka w Nagrodach Paszport Polityki, a także Koryfeusz Muzyki Polskiej. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Autorka książek i artykułów. Asystuje przy pracach European Parliment's Committee on Culture and Education.
dr Magdalena Nowicka-Ciecierska

dr Magdalena Nowicka-Ciecierska

Pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii polskiej oraz muzykologii UAM. W ramach studiów muzykologiczn… pokaż całość
Pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii polskiej oraz muzykologii UAM. W ramach studiów muzykologicznych spędziła także semestr na Karl-Franzens-Universität w Grazu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół krytyki muzycznej, zwłaszcza twórczości Andrzeja Chłopeckiego oraz współczesnej kultury muzycznej w Polsce. Z czasopismem i Fundacją MEAKULTURA związana od 2013 roku.
dr hab. Max Skorwider

dr hab. Max Skorwider

Grafik, wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego (dawniej ASP) w Pozna­niu i absolwent tej uczelni na Wydziale Gra­fiki. Zaj­muje się gra­fiką warsz­ta­tową,… pokaż całość
Grafik, wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego (dawniej ASP) w Pozna­niu i absolwent tej uczelni na Wydziale Gra­fiki. Zaj­muje się gra­fiką warsz­ta­tową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­niczy w wystawach i kon­kur­sach, był wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagra­nicą. Prowadzi bloga rysunkowego Max Skorwider Commments. (maxskorwider.blogspot.com).
Anna Wyżga

Anna Wyżga

Absolwentka Muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Rytmiki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. P… pokaż całość
Absolwentka Muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Rytmiki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych (od wieku niemowlęcego po studentów), wykorzystując różnorodne metody pracy, które ciągle poszerza przez uczestnictwo na konferencjach, seminariach i warsztatach. Oprócz edukacji udziela się w instytucjach kulturalnych, podejmując działania promocyjne, redakcyjne i organizacyjne. Aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym miasta, występując z krakowskimi chórami.
Maurycy Raczyński

Maurycy Raczyński

Klawesynista, absolwent AM w Katowicach. Gra muzykę dawną i współczesną. Dba o równomierne poszerzanie swoich horyzontów w różnych dziedzinach. Fascynat francus… pokaż całość
Klawesynista, absolwent AM w Katowicach. Gra muzykę dawną i współczesną. Dba o równomierne poszerzanie swoich horyzontów w różnych dziedzinach. Fascynat francuskiego baroku, zapomnianych kompozytorów, gór, jazdy konnej oraz Natury.
Joanna Stanecka

Joanna Stanecka

Joanna Stanecka jest absolwentką PWSFTviT czyli łódzkiej filmówki. Jej aktorską platformą jest Europa, gdzie występuje ze swoimi monodramami, które posiada zazw… pokaż całość
Joanna Stanecka jest absolwentką PWSFTviT czyli łódzkiej filmówki. Jej aktorską platformą jest Europa, gdzie występuje ze swoimi monodramami, które posiada zazwyczaj w dwóch wersjach językowych: „My farm”, „Cudzoziemka”, „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, „Aktorka prowincjonalna” oraz „Marlene Marlene”. Występuje sporadycznie także przed kamerą. Na scenę uwielbia także spojrzeć z perspektywy widza. Ludzie, emocje, ich drogi, spotkania, rozmowy... to jest to co uwielbia.
Dorota Relidzyńska

Dorota Relidzyńska

Z wykształcenia filozofka i dziennikarka. Ukończyła studia w Instytucie Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała w Instytucie Dziennikarstw… pokaż całość
Z wykształcenia filozofka i dziennikarka. Ukończyła studia w Instytucie Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała w Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz w Collegium Civitas. Specjalizowałam się w filozofii kultury i w tłumaczeniach tekstów filozoficznych w języku francuskim na język polski. Jako doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje pracę dotyczącą Wandy Landowskiej. Zainteresowania: muzyka fortepianowa, klawesynowa, estetyka, filozofia muzyki. Publikowała teksty o tematyce muzycznej i popularnonaukowej w prasie drukowanej, m.in.: Gazeta Wyborcza, Machina, Beethoven Magazine, Echos de Pologne, W Podróży, Życie. Prowadziła projekty wydawnicze jako redaktor prowadząca i naczelna. Jest autorką haseł w polskiej Wikipedii poświęconych muzyce poważnej. Jako wykonawczyni brała udział w Warszawskiej Jesieni.
Andrzej Skórzyński

Andrzej Skórzyński

Informatyk z zawodu, wielbiciel muzyki z zamiłowania. Kilka szczelnie zapełnionych półek z płytami i książkami o muzyce, ale odgraża się, że nie poprzestanie na… pokaż całość
Informatyk z zawodu, wielbiciel muzyki z zamiłowania. Kilka szczelnie zapełnionych półek z płytami i książkami o muzyce, ale odgraża się, że nie poprzestanie na tym. Setki przesłuchanych albumów, dwa segregatory z biletami z koncertów. Chętnie wraca do klasyki rocka i metalu, ale uwielbia odnajdować nowych wykonawców także z innych gatunków. Absolwent Muzyki w Mediach Collegium Civitas.
Krzysztof K. Bździel

Krzysztof K. Bździel

Teoretyk muzyki i towaroznawca, muzyk praktykujący: pianista, organista, dyrygent, wokalista. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalności Mena… pokaż całość
Teoretyk muzyki i towaroznawca, muzyk praktykujący: pianista, organista, dyrygent, wokalista. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalności Menadżer Produktu, Design i komercjalizacja produktu) oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu (teoria muzyki, dyrygentura chóralna, muzyka kościelna), w której obecnie jest pracownikiem. Ukończył kurs produkcji muzyki MusicLaboratory. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół sposobu istnienia dzieła muzycznego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską dotyczącą jakości dzieła muzycznego rozumianego jako produkt.
Paulina Podżus

Paulina Podżus

Dział korekty i edycji. Absolwentka szkoły muzycznej w klasie fortepianu, a także e-edytorstwa i technik redakcyjnych (specjalność: wydawnictwo) Uniwersytetu Ma… pokaż całość
Dział korekty i edycji. Absolwentka szkoły muzycznej w klasie fortepianu, a także e-edytorstwa i technik redakcyjnych (specjalność: wydawnictwo) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracę dyplomową pt. Edycja egzemplarza teatralnego musicalu „Człowiek z La Manchy” Dale’a Wassermana z archiwum Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie obroniła w 2019 r. Ukończyła 3-semestralny kurs dokształcający „Studium teatralne”. Studiuje muzykologię (specjalność: krytyka i publicystyka muzyczna) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Miłośniczka muzyki (szczególnie klasycznej, filmowej, rockowej, CWM), filmów (głównie kino akcji), teatru (warsztat aktorski, czytania performatywne, tworzenie spektaklu). Interesuje się instrumentoznawstwem, a w szczególności instrumentami mało popularnymi i nietypowymi. Jest synestetykiem, dlatego fascynuje ją wykorzystanie muzyki w filmie i teatrze oraz wpływ dźwięków na wrażenia wzrokowe. Jej marzeniem jest nauczyć się grać m.in. na thereminie oraz harmonijce ustnej.
Jędrzej Rumiński

Jędrzej Rumiński

Koordynator działu PR. Student kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się filozofią, naukami społecznymi i światem nowych… pokaż całość
Koordynator działu PR. Student kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się filozofią, naukami społecznymi i światem nowych mediów. Z zamiłowania dziennikarz muzyczny. Współpracuje z Fundacją MEAKULTURA jako dziennikarz i redaktor czasopisma meakultura.pl, a także przy projekcie Save the Music.
Emilia Miechowicz

Emilia Miechowicz

Koordynatorka do spraw mecenatu i sponsoringu. Na co dzień związana z trójmiejskim środowiskiem muzycznym. Studentka gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie altów… pokaż całość
Koordynatorka do spraw mecenatu i sponsoringu. Na co dzień związana z trójmiejskim środowiskiem muzycznym. Studentka gdańskiej Akademii Muzycznej w klasie altówki prof. Ireny Albrecht i dra Krzysztofa Komendarka-Tymendorfa. Lider w Orkiestrze Kameralnej Camerata Gedania. Aktywnie koncertuje zarówno solowo jak i z zespołem 4Clouds Piano Quartett oraz Orkiestrą Kameralną BalticAlians, której również jest managerem. Współpracuje jako manager artystyczny z Fundacją Ars Sine Qua Non tworząc projekty takie jak EURO Chamber Music Festival, Polish Rising Music Stars czy Polish Viola Symposium.
dr Tomasz Kozłowski

dr Tomasz Kozłowski

Na co dzień trener biznesu, nauczyciel akademicki, eseista i badacz. Prywatnie - entuzjasta tzw. muzyki dobrej i masażysta płyt kompaktowych. W wolnej chwili pr… pokaż całość
Na co dzień trener biznesu, nauczyciel akademicki, eseista i badacz. Prywatnie - entuzjasta tzw. muzyki dobrej i masażysta płyt kompaktowych. W wolnej chwili próbuje komponować i odkrywać kulturowe uwarunkowania gustów. Lubi muzykę klasyczną, elektroniczną i alternatywną. Rock go bardzo nudzi.
Monika Targowska

Monika Targowska

Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w specjalności flet współczesny oraz flet traverso na wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jest członkiem zespołu Filharmonii im… pokaż całość
Ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi w specjalności flet współczesny oraz flet traverso na wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jest członkiem zespołu Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu. Pracę w orkiestrze symfonicznej łączy z wykonawstwem historycznym muzyki barokowej, jest czynną solistką i kameralistką. Zagorzała czytelniczka, miłośniczka sztuki i teatru.
Gabriela Jarosz

Gabriela Jarosz

Zastępczyni redaktorki naczelnej do spraw rozwoju. Teoretyk muzyki, studentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, skrzypaczka. Obecnie b… pokaż całość
Zastępczyni redaktorki naczelnej do spraw rozwoju. Teoretyk muzyki, studentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, skrzypaczka. Obecnie bada muzykę popularną i alternatywną. Ciekawa nie tylko ogromnego świata, ale także małych światów poszczególnych osób - szczególnie artystów.
Kinga Wiśniewska

Kinga Wiśniewska

Studentka Muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku w klasie altó… pokaż całość
Studentka Muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. Czesława Niemena we Włocławku w klasie altówki. Aktorka w teatrze GRANDA UAM. Od dziecka związana z poezją oraz recytacją. Zafascynowana muzyką popularną, filmową, a także poezją śpiewaną. Ciekawi ją wpływ muzyki na człowieka. Pisanie tekstów, dziennikarstwo muzyczne, krytyka muzyczna to coś, czym chciałaby się zajmować całe życie.
Katarzyna Janus

Katarzyna Janus

Studentka saksofonu klasycznego w klasie dr hab. Magdaleny Jakubskiej-Szymiec w poznańskiej Akademii Muzycznej oraz Muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Micki… pokaż całość
Studentka saksofonu klasycznego w klasie dr hab. Magdaleny Jakubskiej-Szymiec w poznańskiej Akademii Muzycznej oraz Muzykologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zafascynowana muzykowaniem kameralnym. Pisaniem o muzyce zajmuje się hobbystycznie, ale oddaje się temu z zamiłowaniem. Prywatnie – miłośniczka folkloru, ciekawa ludzi, ich pochodzenia i jego wpływu na twórczość.
Agnieszka Wieczorek

Agnieszka Wieczorek

Agnieszka Wieczorek - studentka poznańskiej muzykologii oraz absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lesznie w klasie skrzypiec. Interesuje się głó… pokaż całość
Agnieszka Wieczorek - studentka poznańskiej muzykologii oraz absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lesznie w klasie skrzypiec. Interesuje się głównie literaturą skrzypcową, źródłoznawstwem, edukacją muzyczną najmłodszych oraz content marketingiem związanym z promocją szeroko pojętej kultury. W Fundacji MEAKULTURA współpracuje z Działem Współpracy i Komunikacji.
Krzysztof Wysłouch

Krzysztof Wysłouch

Student kulturoznawstwa w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz absolwent toruńskiej szkoły muzycznej w klasie skrzypiec. Oprócz muzyki szc… pokaż całość
Student kulturoznawstwa w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz absolwent toruńskiej szkoły muzycznej w klasie skrzypiec. Oprócz muzyki szczególnie interesuje się popkulturą, queerem i urbanistyką. Okazjonalnie występuje na slamach poetyckich, pisuje wiersze, piosenki, aranżacje i recenzje muzyczne. Jako słuchacz płynnie porusza się pomiędzy barokiem, modernizmem, teatrem muzycznym, alternatywą i hyperpopem. Publikowany w magazynach „Szajn” i „KONTENT” oraz zinie inicjatywy poetyckiej X-Philes.
Joanna Szymańska

Joanna Szymańska

Studentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na kierunku Teoria Muzyki, absolwentka szkoły muzycznej drugiego stopnia w klasie fortepian… pokaż całość
Studentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na kierunku Teoria Muzyki, absolwentka szkoły muzycznej drugiego stopnia w klasie fortepianu. Zafascynowana muzyką poważną z okresu romantyzmu, w szczególności pianistyką. Studentka psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, pasjonująca się psychologicznym aspektem muzyki i jej oddziaływaniem na słuchacza. Ma nadzieję wiązać przyszłość z muzyką i psychologią, zgłębiając wciąż swoją wiedzę i pisząc własne teksty.
Mateusz Kudelski

Mateusz Kudelski

Filozof, magister kulturoznawstwa. Z perspektywy badawczej interesuje się m.in.: grami wideo, kinem grozy lat 70-90, przestrzeniami liminalnymi oraz ekologiczny… pokaż całość
Filozof, magister kulturoznawstwa. Z perspektywy badawczej interesuje się m.in.: grami wideo, kinem grozy lat 70-90, przestrzeniami liminalnymi oraz ekologicznymi, reprezentacjami rytuałów w kulturze (w szczególności rytuału przejścia) i wiele więcej. Gitarzysta, skupiony gównie na technicznej muzyce death metalowej. Członek koła naukowego badań nad psychologią duchowości i religii na Uniwersytecie Gdańskim. Współautor książki Okiem młodych badaczy. O duchowości i religijności inaczej pod red. Katarzyny Skrzypińskiej.
Agnieszka Łomnicka

Agnieszka Łomnicka

Korektorka i redaktorka tekstów, managerka i animatorka kultury, pasjonatka średniowiecza i przewodniczka po Szlaku Piastowskim, historyczka sztuki. pokaż całość
Korektorka i redaktorka tekstów, managerka i animatorka kultury, pasjonatka średniowiecza i przewodniczka po Szlaku Piastowskim, historyczka sztuki.

Redaktor honorowy - Aleksandra Masłowska

logowanie i rejestracja