Prezentacja

Niniejsza prezentacja stanowi przykład analizy genderowej (feministycznej) podręcznika szkolnego (podręcznik do muzyki Wacława Panka). Zakładając, iż podręczniki można traktować jako teksty kultury, a więc dokonywać rekonstrukcji i dekonstrukcji przedstawianej przez nie wizji świata społecznego, niezwykle cenna jest próba odczytania ich właśnie pod kątem genderowym. Jakie elementy zazwyczaj zawiera tak ukierunkowana analiza? Pod uwagę bierze się […]