felietony

Prezentacja

Niniejsza prezentacja stanowi przykład analizy genderowej (feministycznej) podręcznika szkolnego (podręcznik do muzyki Wacława Panka).

Zakładając, iż podręczniki można traktować jako teksty kultury, a więc dokonywać rekonstrukcji i dekonstrukcji przedstawianej przez nie wizji świata społecznego, niezwykle cenna jest próba odczytania ich właśnie pod kątem genderowym. Jakie elementy zazwyczaj zawiera tak ukierunkowana analiza? Pod uwagę bierze się takie kwestie jak (za książką Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy, redakcja naukowa Mariola Chomczyńska-Rubacha, Kraków: Impuls, 2011) – płeć; dyskryminacja; stereotypy i uprzedzenia płciowe; równość i sprawiedliwość rodzajowa; edukacja neutralna, wrażliwa i niewrażliwa na rodzaj. Analiza ta „prezentuje wypracowane narzędzia (kryteria) analizy rodzajowej w edukacji (polityki oświatowej, programu, podręczników, relacji nauczyciel-uczeń, metod nauczania i oceniania), pozwalającej rozpoznać, w jaki sposób do uczniów docierają ukryte przekazy o społecznym systemie ról płciowych” [1].

Podręcznik do muzyki „Świat muzyki” Wacława Panka, Warszawa 1999 to jeden z najpopularniejszych podręczników do muzyki dla gimnazjum, w ostatnim wydaniu (2012) zmieniono nieco repertuar do grania i śpiewania stąd mogą wystąpić pewne różnice w stronach i tytułach zawartych w analizie – należy ją dosłownie odnosić do wydania z 1999 r.

 Zalacznik dodaj!!!!!!!!

 

[1]M. Koroś, https://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php?option=com_content&view=article&id=805:o-podrcznikach-i-poradnikach&catid=2:recenzje&Itemid=17.

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć