Kwartet – król muzyki kameralnej (1)

Kategorie: Edukatornia – Kwartet - król muzyki kameralnej (1)

Tekst Danuty Gwizdalanki pierwotnie ukazał się w “Ruchu Muzycznym” w 1986 roku (XXX nr 10). Dziś publikujemy jego poszerzoną i uaktualnioną wersję.