Psychologia muzyki: pomiędzy wykonawcą a odbiorcą. Patronat MEAKULTURY

Kategorie: Felietony – Psychologia muzyki: pomiędzy wykonawcą a odbiorcą. Patronat MEAKULTURY

Psychologia muzyki: Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą to próba wszechstronnego spojrzenia na wzajemne relacje wykonawcy i odbiorcy. Książka adresowana jest nie tylko do naukowców, ale także muzyków i melomanów, którzy dzięki lekturze mogą lepiej zrozumieć siebie. MEAKULTURA sprawuje patronat medialny nad tą publikacją.