okładka książki

felietony

Psychologia muzyki: pomiędzy wykonawcą a odbiorcą. Patronat MEAKULTURY

Psychologia muzyki: Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą to próba wszechstronnego spojrzenia na wzajemne relacje wykonawcy i odbiorcy. Książka adresowana jest nie tylko do naukowców, ale także muzyków i melomanów, którzy mogą dowiedzieć się czegoś więcej o sobie samych. Jej wielką zaletą jest różnorodność prezentowanych perspektyw: począwszy od ujęć psychologicznych, poprzez wątki socjologiczne, biologiczno-kognitywne, a nawet filozoficzne. MEAKULTURA sprawuje patronat medialny nad tą publikacją.

We wstępie do książki czytamy m.in.

O muzyku wykonawcy wielokrotnie mówi sie w kontekście jego samotności na scenie. Bardzo często owa samotność to świat własnych wyobrażeń i niepokojów, zmagania z partyturą bądź tekstem, przekraczania granic własnych możliwości, a także zwiększonej wrażliwości na wszelkie napływające informacje zwrotne dotyczące jakości wykonania (…). Należy sobie jednak uzmysłowić, że wykonawcy nie tylko obserwują ze sceny, lecz także są obserwowani. Po drugiej stronie mamy bowiem odbiorcę. Po wielekroć również samotnego, zatopionego w ciemnym azylu wygaszonej widowni.

W przywołanym opisie naprzeciw siebie stoją zatem osobliwe i odrębne byty. (…) wzajemne oddziaływania mogą twórczo pobudzać i harmonijnie motywować obydwie strony, mogą też prowadzić do dysonansów spowodowanych niespełnieniem wzajemnych oczekiwań.”

Część pierwsza poświęcona jest interakcjom, jakie zachodzą między wykonawcą i odbiorcą. Znalazł się w niej m.in. tekst na temat typologii współczesnych artystów i kształtowania tożsamości zawodowej młodych muzyków (Julia Kaleńska-Rodzaj) oraz artykuły poświęcone oddziaływaniu słuchacza na wykonawcę (Karolian Pietras) czy psychologicznym uwarunkowaniom emocjonalnego odbioru muzyki (Marta Mrozowicz-Wrońska, Krzysztof Cipora, Karolina Czernecka).

W części drugiej muzyka ujmowana jest jako narzędzie zmiany zachowania, w szczególności narzędzie terapeutyczne.


I wreszcie, część trzecia poświęcona jest słuchaczowi, rozpatrywanemu zarówno z perspektywy filozoficznej (Anna Chęćka-Gotkowicz), jak i biologiczno-kognitywnej (Piotr Podlipniak)

Autorzy artykułów reprezentują uniwersytety oraz uczelnie artystyczne i medyczne w różnych miastach Polski (Kraków, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Katowice), a nawet w Norwegii (Bergen). 

W recenzji książki autorstwa Prof. dr hab. Aleksandry Tokarz czytamy:

“Różnorodność metodologii, koncepcji, podejść i stylów jest znaczącym atutem tego zbioru tekstów, prowadzi czytelnika do inspirującego, wielostronnego oglądu muzyki jako złożonego zjawiska interakcyjnego, silnie uwarunkowanego społecznymi kontekstami odbioru, ale też narzędzia oddziaływania na ból, zmaganie się z chorobą czy chwilowy nastrój.”

Wywiad z jednym z redaktorów książki, Rafałem Lawendowskim, można przeczytać TUTAJ

Julia Kaleńska-Rodzaj i Rafał Lawendowski (red.), Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2016

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć