Rytmiczna petarda, perkusyjny zwierz… po prostu Bodek.

Kategorie: WYWIADY – Rytmiczna petarda, perkusyjny zwierz… po prostu Bodek.

Bodek Janke, perkusista, który jako jeden z nielicznych, mistrzowsko opanował wiele dialektów języka muzycznego. Perkusjonalista, kompozytor, aranżer, założyciel festiwalu Summer Exchange, podróżnik, dobra dusza, przyjaciel.

„To co tam usłyszę, przetwarzam tutaj w ciszy.” Komponowanie w pejzażu dźwiękowym

Kategorie: Publikacje – „To co tam usłyszę, przetwarzam tutaj w ciszy.” Komponowanie w pejzażu dźwiękowym

Nie ulega wątpliwości, że pomiędzy muzyką a środowiskiem akustycznym występują skomplikowane związki i zależności. Od lat w muzykologii prowadzone są interdyscyplinarne badania związków muzyki z literaturą, sztukami pięknymi, nowymi technologiami, konkretnymi prądami politycznymi i wieloma innymi dziedzinami ludzkiej aktywności. Wciąż niewiele jest jednak prac, które poruszałyby zagadnienie związków muzyki z pejzażem dźwiękowym.

Mazurek – reaktywacja

U progu XXI wieku Andrzej Bieńkowski pisał, że na skrzypkach urodzonych w latach 30. XX wieku „kończy się muzyka tradycyjna wsi”. W ciągu kolejnych dwóch dekad wszystko się zmieniło…

Księżyc, gamelan, chór i elektronika – rytualna edycja festiwalu Sonus ex Machina w Poznaniu

Kategorie: Rekomendacje – Księżyc, gamelan, chór i elektronika - rytualna edycja festiwalu Sonus ex Machina w Poznaniu

Rytuał to temat przewodni tegorocznego festiwalu Sonus ex Machina, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2018 r. w Poznaniu. W noc pełni zespół Księżyc połączy siły ze stworzoną specjalnie z okazji festiwalu poznańską grupą syntezatorową Rafała Zapały. Warszawska Grupa Gamelanowa wprowadzi nas w trans korzystając z zestawu tradycyjnych indonezyjskich instrumentów i elektroniki. Postindustrialne trio KakofoNIKT spotka się z Chórem WSJO Canto-Cantare pod dyrekcją Joanny Sykulskiej.

Muzyczne skarby polskiego renesansu. Corina Marti i tabulatura Jana z Lublina

Kategorie: Recenzje – Muzyczne skarby polskiego renesansu. Corina Marti i tabulatura Jana z Lublina

Z tabulaturą Jana z Lublina zetknęłam się po raz pierwszy ponad 15 lat temu, na próbach orkiestry w szkole muzycznej. Nie rozumiałam jeszcze wtedy ani tego czym jest w ogóle tabulatura, ani kim był sam Jan z Lublina. Corina Marti i jej wydane niedawno przez „Brilliant Classics” klawesynowe interpretacje utworów z tabulatury Jana z Lublina przywróciły dawne wspomnienia i pozwoliły znów zachwycić się zapomnianymi przez chwilę melodiami.

Z tradycją w przyszłość

Kategorie: Meandry – Z tradycją w przyszłość

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to znakomita okazja do refleksji nad istotą tego, za czym stoją tak piękne i wzniosłe słowa jak ojczyzna, tożsamość jednostki i społeczeństw, kultura narodu, wolność twórcza czy ciągłość pokoleń. Żadne z tych słów nie mogłoby bowiem istnieć bez pojęcia tradycji.

Zwykli ludzie: jesteśmy archaiczni

Kategorie: WYWIADY – Zwykli ludzie: jesteśmy archaiczni

Czy nurt zwany revivalem to łabędzi śpiew dawnej kultury muzycznej polskiej wsi czy raczej początek czegoś nowego? To kontynuacja czy rekonstrukcja? Reaktywacja czy nowy, ożywczy prąd w kulturze? Zwykli ludzie mierzą się z trudnymi pytaniami o muzykę dawnej polskiej wsi. 

Urodziny fonografu. Sesja naukowa „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność”

Kategorie: Recenzje – Urodziny fonografu. Sesja naukowa „Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność”

W dniach  25-26 września 2018 r. w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie odbyła się sesja naukowa zorganizowana z okazji sto czterdziestej rocznicy opatentowania fonografu przez Thomasa Alvę Edisona. Dzięki inwencji Edisona ludzkość zyskała możliwość rejestrowania i odtwarzania dźwięku, co wpłynęło tak na samą muzykę, jak również miało istotne znaczenie dla nauki – fonograf stał się narzędziem użytecznym w badaniach.

Muzyka ludowa w symfonii, czyli co może zainspirować kompozytora?

Kategorie: Edukatornia – Muzyka ludowa w symfonii, czyli co może zainspirować kompozytora?

Muzyka artystyczna i ludowa stanowią odrębne rodzaje tej sztuki, inni badacze się nią zajmują, ale także różnią się samymi odbiorcami. Taka może być pierwsza myśl melomana, natomiast jak się okazuje, czasem jest im bliżej do siebie niż może nam się wydawać.

Mazurek – reaktywacja

Kategorie: Felietony – Mazurek – reaktywacja

U progu XXI wieku Andrzej Bieńkowski pisał, że na skrzypkach urodzonych w latach 30. XX wieku kończy się muzyka tradycyjna wsi”. W ciągu kolejnych dwóch dekad wszystko się zmieniło…