Meandry

Program Kultura i Media

Kultura

Wymiana w dziedzinie sztuki

Jaki jest cel programu?

Program ma na celu promowanie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego przez współpracę z organizacjami aktywnie działającymi w dziedzinie kultury.

Co wspiera program?

Program Kultura wspiera mobilność ludzi pracujących w sektorze kultury, transnarodowy obieg produktów i dzieł kultury i sztuki oraz międzykulturowy dialog. Elastyczne, interdyscyplinarne podejście wspiera projekty, organizacje, działania promocyjne i badawcze we wszystkich gałęziach kultury.

Działania kulturalne

• Wieloletnie i coroczne projekty współpracy kulturalnej zrzeszające ludzi z całej Europy działających w dziedzinie kultury.

• Przekład wszelkiego rodzaju literatury pięknej między językami europejskimi.

• Działania na dużą skalę, które zwiększają poczucie przynależności do tej samej społeczności, uświadamiają różnorodność kulturową Europy oraz przyczyniają się do międzykulturowego i międzynarodowego dialogu. Przykłady: Europejska Stolica Kultury, nagroda European Border Breaker Awards w dziedzinie muzyki popularnej, nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie literatury, nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej oraz nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.

Organizacje aktywne na szczeblu europejskim

Program Kultura wspiera organizacje dążące do wzbudzenia ogólnego europejskiego zainteresowania kulturą o prawdziwie europejskim wymiarze. Wsparcie oferowane jest „ambasadorom sztuki” (np. orkiestrom, chórom, grupom teatralnym i szkołom tanecznym), sieciom doradczym oraz strukturom wsparcia politycznego.

Analizowanie, zbieranie i rozpowszechnianie informacji oraz maksymalizacja wpływu projektów

Wsparcie świadczone jest na rzecz analiz w dziedzinie europejskiej współpracy kulturalnej oraz rozwoju polityki kulturalnej.

Kto może uczestniczyć?

Uczestniczyć mogą organizacje lub projekty kulturalne zaproponowane przez organizacje kulturalne (osoby indywidualne nie kwalifikują się do programu). Do kwalifikujących się krajów należy 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia i Czarnogóra. Albania oraz Bośnia i Hercegowina będą mogły uczestniczyć od 2011 r., jeżeli podpiszą protokoły ustaleń. Zgodnie z załącznikiem program jest także otwarty na współpracę z państwami trzecimi, które zawarły określone porozumienia z UE oraz ratyfikowały Konwencję UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego.

Jak można się zgłosić?

Organizacje powinny zgłaszać się w krajowych punktach kontaktowych programu Kultura. Lista punktów kontaktowych dostępna jest na stronie:

https://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call2061_en.htm

Media

Stymulowanie europejskich produkcji filmowych i telewizyjnych.

Jaki jest cel programu?

MEDIA to unijny program wsparcia dla europejskiego przemysłu audiowizualnego. Ma on na celu wzmocnienie europejskiego sektora audiowizualnego w sposób odzwierciedlający europejską tożsamość i dziedzictwo kulturowe. Program wspiera obieg europejskich produkcji audiowizualnych w UE, promuje ich przepływ poza Unią oraz sprzyja konkurencyjności sektora poprzez zapewnienie dostępu do finansowania.

Co wspiera program?

Program MEDIA współfinansuje inicjatywy szkoleniowe dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, rozwój projektów produkcyjnych (filmów tematycznych, spektakli telewizyjnych, filmów dokumentalnych, animacji oraz nowych mediów), dystrybucję europejskich filmów oraz promocję europejskich produkcji audiowizualnych.

Wsparcie to obejmuje działania na rzecz wzmacniania struktur produkcyjnych małych przedsiębiorstw, rozpowszechniania kultury biznesowej w branży, ułatwiania dla prywatnych inwestycji oraz towarzyszenia zmianom wywoływanym przez technologię cyfrową na wszystkich etapach łańcucha produkcji i dystrybucji:

• stałe szkolenia dla producentów, dystrybutorów, operatorów, scenarzystów, reżyserów – za pośrednictwem europejskich organizacji szkoleniowych oraz firm z sektora audiowizualnego;

• finansowanie projektów pojedynczych oraz pakietów projektów (tzw. slate funding), finansowanie produkcji interaktywnych oraz łatwiejszy dostęp do finansowania z instytucji finansowych za sprawą gwarancji pokrycia części kosztów;

• dystrybucja wybranych europejskich filmów w europejskich kinach, jak również europejskich programów w europejskich stacjach telewizyjnych;

• promowanie europejskich filmów i innych produkcji audiowizualnych podczas targów i festiwali w Europie i na świecie, jak również wspieranie profesjonalistów w uzyskiwaniu dostępu do rynków.

Oto przykłady filmów wspieranych przez program MEDIA w ostatnich latach:

Biała wstążka Michaela Haneke

Slumdog. Milioner z ulicy Danny’ego Boyle’a

4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni Cristiana Mungiu

Smak życia Cédrica Klapischa

Good bye Lenin! Wolfganga Beckera

Niczego nie żałuję Oliviera Dahana

Marsz pingwinów Luca Jacqueta

Persepolis Marjane Satrapi i Vincenta Paronnauda

Fałszerze Stefana Ruzowitzky’ego

Życie na podsłuchu Floriana Henckela von Donnersmarcka

Wiatr buszujący w jęczmieniu Kena Loacha

Przerwane objęcia Pedro Almodóvara

Kto może uczestniczyć?

Profesjonaliści w dziedzinie mediów i produkcji audiowizualnych, wytwórnie, dystrybutorzy, agenci sprzedaży, wystawcy, organizacje szkoleniowe, ogólnoeuropejskie konsorcja oferujące początkowe kształcenie w sektorze audiowizualnym (szkoły filmowe i szkoły biznesu) oraz inne firmy i organizacje związane z przemysłem audiowizualnym. Do kwalifikujących się krajów należy 27 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Chorwacji i Szwajcaria.

Jak można się zgłosić?

Odpowiadając na zaproszenia do składania wniosków o określonych terminach ważności.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

https://ec.europa.eu/media

Tekst artykułu został zaczerpnięty z publikacji Komisji Europejskiej o tytule: Co UE może mi zaoferować.

© Unia Europejska, 2010

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć