Program Kultura i Media

Kategorie: Meandry – Program Kultura i Media

Opis Programów “Kultura” i “Media”. Pierwszy program ma na celu promowanie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego przez współpracę z organizacjami aktywnie działającymi w dziedzinie kultury, a drugi stymulowanie europejskich produkcji filmowych i telewizyjnych.

Gagaku. Dzieje i symbolika japońskiej muzyki dworskiej

Kategorie: Recenzje – Gagaku. Dzieje i symbolika japońskiej muzyki dworskiej

Na rynku wydawniczym pojawiła się niedawno bardzo ciekawa książka Marty Wesołowskiej (doktorantki Zakładu Japonistyki UAM w Pozaniu), pt. Gagaku“. Dotyczy ona muzyki orkiestrowej wykonywanej w Japonii od ponad tysiąca lat. Autorka wpisuje się w praktykowaną od dawna tradycję pisania o różnych muzycznych stylach i gatunkach wykonywanych w Japonii (w rodzimym i europejskim kręgu badawczym), uwzględniającą ich szeroki kontekst historyczny i kulturowy.

On Chopin and Film

Kategorie: Felietony – On Chopin and Film

The failure of actors and directors to adequately portray a “genius” composer – be it Beethoven, Mozart or Chopin – speaks to the richness of our collective imagination that creates a mental image of the composer of such complexity and sophistication that it becomes virtually impossible to match it with just one man.