rekomendacje

Studiuj Muzykę w Mediach

Fundacja MEAKULTURA i Collegium Civitas zapraszają wszystkie osoby zainteresowane różnymi formami współczesnej kultury muzycznej – zarówno profesjonalistów (dziennikarzy, muzykologów, krytyków), osób związanych z biznesem muzycznych, jak i melomanów – do uczestnictwa w podyplomowych studiach Muzyka w Mediach. Właśnie ruszyła rejestracja na kolejny semestr!

Studia mają na celu zdobycie umiejętności, wiedzy i doświadczeń, które przygotują uczestnika do pracy w mediach, instytucjach muzycznych oraz organizacjach pozarządowych. Kierunek Muzyka w Mediach pozwala na pogłębienie wiedzy nie tylko dotyczącej muzyki, ale też funkcjonowania mediów i warsztatu dziennikarskiego oraz umożliwia zbudowanie sieci znajomości w branży muzycznej, dlatego zapraszamy do udziału nie tylko muzykologów i krytyków, ale też nauczycieli i wykładowców akademickich, managerów kultury, pracowników mediów oraz osób działających w różnych sektorach kultury.

Stawiamy na profesjonalizm, członkami naszej kadry są profesjonaliści. Zajęcia prowadzą m.in.: Marlena Wieczorek – muzykolog, manager kultury, redaktor naczelna czasopisma meakultura.pl i prezes Fundacji MEAKULTURA; prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta – antropolog, kulturoznawca i eseista; Kamil Jaczyński – animator sportu i kultury, specjalista do spraw public relations i marketingu muzycznego; Robert Kamyk – producent, reżyser, manager; Piotr Metz – polski dziennikarz radiowy, dyrektor muzyczny Programu III Polskiego Radia.

Jak wypowiadają się o studiach absolwenci kierunku? Co cenią najbardziej?

Interdyscyplinarność. Studia starają się podejść do szerokiego tematu muzyki całościowo, nie dzieląc na wąskie specjalizacje w jej obrębie. – Maria

Czy studia zmobilizowały ich do podęcia nowych działań w obszarze, w którym obecnie działają?

Tak, pomogły mi w pracy nad warsztatem dziennikarskim, pokazały mi też wiele obszarów muzyki, które do tej pory znałem słabo – stwierdziłem, że trzeba je poznać. – Paweł

Program studiów obejmuje następujące moduły:

MODUŁ I – MUZYKA – KONTEKSTY KULTUROWE
• Antropologia muzyki: codzienność i odświętność dźwięku
• Muzyka w kulturze popularnej
• Muzyka jazzowa
• Muzyka na pograniczu sztuk i mediów (w tym muzyka filmowa)
• Muzyka świata i folkowa
• Nowe trendy

MODUŁ II MUZYKA – KONTEKSTY HISTORYCZNE
• Muzyka dawna i wykonawstwo historycznie poinformowane
• Muzyka od Mozarta do Strawińskiego w kontekście zmian kulturowych, społecznych i politycznych
• Muzyka XX i XXI wieku – style, techniki, osobowości
• Specyfika muzyki wokalnej
• Muzyka poważna w rozrywkowej

MODUŁ III – WARSZTAT KRYTYKA MUZYCZNEGO
• Formy i style krytyki muzycznej
• Warsztat publicysty muzycznego
• Performatywność muzyczna i ocena wykonań
• Krytyk wobec muzyki popularnej
• Analiza i interpretacja tekstów piosenek

MODUŁ IV – REDAKTOR MUZYCZNY – TEORIA I PRAKTYKA
• Muzyka w radiu
• Muzyka w telewizji
• Praca w redakcji muzycznej (wizyty studyjne)
• Podstawy programowania muzyki

MODUŁ V – MARKETING MUZYCZNY
• Komunikacja medialna – wprowadzenie
• Public relation i promocja działalności muzycznej
• Reklama muzyki w mediach społecznościowych
• Organizacja wydarzeń muzyczno-medialnych
• Media elektroniczne w służbie muzyki
• Audiomarketing

MODUŁ VI – FUNKCJONOWANIE RYNKU MUZYCZNEGO
• Rynek muzyczny – wprowadzenie
• Współczesny rynek fonograficzny i audiowizualny w kontekście digitalizacji i uwalniania zasobów muzycznych
• Prawo autorskie
• Finansowanie działalności muzycznej
• Prawo w dobie cyfryzacji

Więcej o studiach oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/muzyka-w-mediach-podyplomowe/opis-muzyka-w-mediach-podyplomowe
Spis treści numeru Muzyka w Mediach. I wszystko gra:

Felietony

Monika Winnicka, Czy oni na pewno mają talent? Reperkusje złotych iksów

Anna Wyżga, Muzyka w kulturze obrazków

 

Wywiady

Marlena Wieczorek, Dorota Relidzyńska, Kultura to dla nas zjawisko wielowątkowe, wielowymiarowe i interdyscyplinarne. Wywiad z Tonym de Vuyst

Marlena Wieczorek, Joanna Kołodziejska, Muzyka – przekleństwo i przeznaczenie. Wywiad ze Stanisławem Trzcińskim

 

Recenzje

Magdalena Ciecierska-Nowicka, Kiedy muzyka jest bohaterem filmu

Aleksandra Kujawiak, ABC muzycznego biznesu

 

Publikacje

Daria Zadrożniak, Klasyczne = eleganckie? Muzyka klasyczna w kampanii reklamowej

Krzysztof Bździel, Nikt już nie patrzy na obrazki – audio branding jako narzędzie marketingowe

 

Edukatornia

Karol Furtak, Jak pisać o muzyce? Między krytyką a informacją muzyczną

Joanna Kołodziejska, W stronę oryginalnych kompozycji radiofonicznych

 

Kosmopolita

Kinga Misiorna, Relacje audiowizualne w filmowych adaptacjach  do albumu “Valtari” Sigur Rós

Alicja Bezdziczek, Anime, przykładem japońskiego zainteresowania muzyką klasyczną 

 

Rekomendacje

Anna Wyżga, Studiuj Muzykę w Mediach

Perspektywy rozwoju polskiej branży muzycznej – zaproszenie na spotkanie


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018

nck

 Wesprzyj nas
Warto zajrzeć