Pierwsze pianistyczne improwizacje dziecięce. Inspiracja naturą i emocjami

Kategorie: Publikacje – Pierwsze pianistyczne improwizacje dziecięce. Inspiracja naturą i emocjami

Świat dziecięcy jest pełen pasji, która w dużej mierze wynika ze stykania się na każdym kroku z nowymi bodźcami i uczenia się przez dziecko coraz to nowych rzeczy. Jest pełen ciekawości, chęci poznawania otoczenia, w którym co dzień mocniej zanurza się nieskażony nagromadzonymi przeżyciami młody człowiek. Proces przeżywania, przetwarzania i poznawania zaczyna się od najwcześniejszych […]

Muzyka i język

Kategorie: Meandry – Muzyka i język

Muzyka towarzyszy nam od najmłodszych lat. Niesie za sobą wiele korzyści, a jedną z nich jest jej pozytywny wpływ na rozwój mowy u dzieci czy szybsze uczenie się języków. O tym jest najnowszy numer w meakultura.pl

Moniuszko oswojony

Kategorie: Edukatornia – Moniuszko oswojony

Kolorowe kłębuszki, ruch kołowy imitujący kołowrotek czy kręcenie rączkami w naśladowaniu zwijania, to elementy zabawy przy dźwiękach pieśni Stanisława Moniuszki Prząśniczka

Musicale spod szyldu Filharmonii Gorzowskiej

Kategorie: Felietony – Musicale spod szyldu Filharmonii Gorzowskiej

Są jednak i tacy twórcy, którzy przeszli pełną edukację kompozytorską, posiadają tytuł doktora w tej dziedzinie, wykładają na akademiach muzycznych, realizują mnóstwo zamówień kompozytorskich… i w tym wszystkim znajdują jeszcze czas, żeby pisać musicale. Jak podchodzą do komponowania tego rodzaju muzyki?

Idea pejzażu dźwiękowego Raymonda Murraya Schafera w myśli i twórczości Lidii Zielińskiej

Kategorie: Edukatornia – Idea pejzażu dźwiękowego Raymonda Murraya Schafera w myśli i twórczości Lidii Zielińskiej

Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” („soundscape”) narodziła się i rozwinęła w myśli kanadyjskiego kompozytora, pedagoga i badacza Raymonda Murraya Schafera. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku kierował on grupą badawczą pod nazwą World Soundscape Project (Przedsięwzięcie Pejzażu Dźwiękowego Świata). Jej członkowie prowadzili szereg działań, m.in. nagrywali i analizowali pejzaże dźwiękowe wybranych miast i wsi.

Performans dla dzieci jako sztuka doświadczania wspólnego świata. Cz.2 – "Czerwony kłębuszek"

Kategorie: Publikacje – Performans dla dzieci jako sztuka doświadczania wspólnego świata. Cz.2 - "Czerwony kłębuszek"

Mimo iż głównym bohaterem Czerwonego kłębuszka jest kot, to akcja performansu nie ukazuje życia czy przygód czworonoga. Autorki utworu tak skonstruowały scenariusz, by dzieci uczestniczące w performansie nie znały jego tematyki czy treści. Osią utworu jest wierszyk – zagadka recytowany najpierw przez Animatorkę, następnie przez Dzieci. Wszelkie działania performerów podczas Czerwonego kłębuszka, podbudowane wizualizacjami zmierzają do odgadnięcia przez Dzieci rozwiązania zagadki i tym samym odkrycia, kto jest głównym bohaterem performansu.

Performans dla dzieci jako sztuka doświadczania wspólnego świata. Cz.1 – "LaBorańcza"

Kategorie: Publikacje – Performans dla dzieci jako sztuka doświadczania wspólnego świata. Cz.1 - "LaBorańcza"

LaBorańcza jest multimedialnym zdarzeniem mającym na celu uruchomienie polisensorycznego poznania rzeczywistości artystycznej. Elementem przewodnim, integrującym zawarte w zdarzeniu działania, jest owoc pomarańczy. Skupia on w swojej materii wiele aspektów otaczającego nas świata: kształt, barwę, zapach, smak, fakturę, wielowarstwowość, które są poznawane wszystkimi zmysłami. Muzyka powstaje na drodze eksperymentu, w pewnego rodzaju LaBoratorium twórczym, pobudza motorykę działań, jest impulsem do podjęcia akcji. Pomarańcza, wydając charakterystyczne, subtelne dźwięki, może także pełnić rolę instrumentu muzycznego.

Moses muss singen – opera dziecięca Prasquala

Kategorie: Felietony – Moses muss singen - opera dziecięca Prasquala

Niewiele dzieł napisanych przez polskich twórców z myślą o dzieciach odniosło międzynarodowy sukces i było wystawianych poza granicami Polski. Tym bardziej należy zwrócić uwagę na operę dla dzieci Prasquala Moses muss singen, której premiera odbyła się w 2010 roku w Städtischen Bühnen Münster. O sukcesie tego dzieła może świadczyć również fakt, że w kolejnych sezonach przedstawienie to było z powodzeniem regularnie wznawiane.

Edukacja małego dziecka według Edwina E. Gordona

Kategorie: Edukatornia – Edukacja małego dziecka według Edwina E. Gordona

Profesor E.E. Gordon opracował teorię uczenia się muzyki, która w bardzo prosty, logiczny sposob pozwala skutecznie prowadzić dzieci przez muzyczny świat. Zaczyna się od akulturacji, która nigdy się nie kończy – podobnie jak rosnący niemal z każdym dniem zasób słów i zwrotów.