Wycinanka łowicka

edukatornia

Zagadnienia do zajęć z folkloru muzycznego Polski

I. Teoretyczne podstawy etnomuzykologa

1. Przedmiot badań etnomuzykologii (pojęcia: etnomuzykologia, etnologia, etnografia, antropologia, folklor, folklorystyka, orientalistyka)

2. Pojęcie i koncepcje kultury (symbolizm, strukturalizm, rytualizm i funkcjonalizm)

3. Muzyka w kulturze

II. Dzieje polskiej folklorystyki

III. Cechy stylistyczne polskiego folkloru

– najprostsze przejawy ludowej twórczość muzycznej

– systematyka i klasyfikacja pieśni i melodii

– przegląd tematyki i funkcji polskich pieśni ludowych

– elementy poetyki polskich pieśni ludowych

– pojęcie muzyki

– tonalność

– struktura linii melodycznej

– ambitus

– metrorytmika

– agogika

– śpiew wielogłosowy

– forma

– taniec

– muzyka instrumentalna

– instrumenty

– śpiewacy i instrumentaliści ludowi. Ludowa praktyka muzyczna

IV. Regiony – studium porównawcze

1. Mazowsze

2. Podhale

3. Lubelskie

4. Małopolska (krakowskie i tarnowskie)

5. Kurpie

6. Wielkopolska

7. Suwalskie – Podlasie

8. Rzeszowskie

9. Kaszuby

10. Kujawy

11. Kresy

V. Etnomuzykologiczne badania terenowe

1. Podstawy teoretyczne badań terenowych (wybór metod)

2. Przebieg badań terenowych. Wywiad – symulacja sytuacji komunikacyjnej

3. Opracowanie materiałów zebranych w terenie: transkrypcja, analiza, interpretacja, archiwizacja

VI. Nowe prądy

1. Sztuka widowiskowa

2. Folk

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć