Meandry

Przewodnik po Komisji Kultury i Edukacji w Parlamencie Europejskim

Przewodnik” to publikacja wydana przez Parlament Europejski, koncentrująca się na obszarach podlegających kompetencjom…

Który Program Unii Europejskiej wybrać?

Europa przeżywa okres zmian – wymagających i ekscytujących zarazem. Przejście w kierunku konkurencyjnej…

The Economy of Culture in Europe

Following an open invitation to tender (DE), the European Commission selected KEA European…

The Impact of Culture on Creativity (A Study prepared for the European Commission, Directorate-General for Education and Culture)

A KEA study carried out for the European Commission reveals the contribution of “culture-based creativity”…

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia Europejskiej Agendy Kultury

Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd postępów na szczeblu europejskim i krajowym w kierunku osiągnięcia…

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć