Meandry

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wdrożenia Europejskiej Agendy Kultury

Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd postępów na szczeblu europejskim i krajowym w kierunku osiągnięcia…

Future of Creative Industries. Implications for Research Policy

The creative industries comprise a large variety of fields, from those heavily industrialized…

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Studium zawiera przegląd stanu edukacji artystycznej i kulturalnej w Europie, są to informacje…

European Capitals of Culture. The Road to Success: from 1985 to 2010

Publikacja podsumowująca projekt “Europejski Kapitał Kultury” (lata 1985-2010).

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć