Materiały prasowe

felietony

Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich

Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich, niegdyś Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, obchodził w tym roku 30. jubileuszową edycję (odbywa się w Krakowie bez przerwy od 1989 roku). Za główny cel twórcy Festiwalu obrali sobie promocję, jak też prezentację współczesnej, profesjonalnej twórczości kompozytorów krakowskich (od klasyków i generacji profesorów, poprzez wyróżniające się średnie pokolenie, po kompozytorów najmłodszych oraz studentów kompozycji) realizowanej w kontekście muzyki krajów sąsiadujących oraz krajów unii europejskiej i muzyki światowej.[1]

Wspomniana promocja odbywa się w głównej mierze poprzez: z jednej strony organizację koncertów, z drugiej zaś spotkań z kompozytorami. Co więcej, wydarzeniu towarzyszy sesja naukowa, której prelegentami są wykładowcy krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Warto wspomnieć, że przez pierwsze 20 lat autorem koncepcji programowej, jak też dyrektorem artystycznym Festiwalu był muzykolog Jerzy Stankiewicz. Obecnie (od 2014 roku) funkcję tę pełni Marcel Chyrzyński — kompozytor. 

Jubileuszowa edycja za hasło przewodnie obrała sobie „słowo”, w kontekście źródła inspiracji dla kompozytorów. O związkach muzyki z tekstem niezwykle trafnie wspomniał Dyrektor Festiwalu:

To fenomen sztuki interdyscyplinarnej, powstający w wyniku połączenia nieokreśloności muzyki z pojęciowo uchwytnym słowem, o czym w kontekście teorii muzyki pisał Michał Bristiger. Relacja słowo–dźwięk nie zawsze jednak opiera się na tych samych proporcjach. Raz będzie to relacja sprawiedliwa, w której oba języki są potraktowane w utworach równorzędnie, innym razem dominująca stanie się muzyka lub na pierwszy plan wysunie się słowo.[2]

Tegoroczny Festiwal obfitował zatem tak w kompozycje wokalno-instrumentalne, jak też instrumentalne, dla których tekst posłużył za inspirację. 

Wyjątkowym wydarzeniem w ramach Festiwalu był 1. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (z okazji 85. rocznicy urodzin kompozytora), przeznaczony dla młodej generacji kompozytorskiej z całego świata. Kapituła Konkursu przyznała Główną Nagrodę Orestisowi Papaioannou (*1995) za utwór Quintet in Five Scenes, który wykona 18 kwietnia Quasars Ensemble ze Słowacji.

W bogatym repertuarze wydarzenia, oprócz wspomnianego Konkursu, akcent młodych twórców obecny był także podczas jednego z koncertów. W piątkowy wieczór 20. kwietnia, na krakowskiej Akademii Muzycznej w Sali Koncertowej im. Krystyny Moszumańskiej-Nazar, odbył się koncert Koła Naukowego Studentów Kompozycji. W bogatym i jakże zróżnicowanym repertuarze usłyszeć można było utwory takich młodych kompozytorów, jak: Michał Lazar (Wyrwy z zamyśleń na fagot i wibrafon, 2018), Paweł Malinowski (…über BWV 971 na flet, skrzypce i altówkę i wiolonczelę, 2016 — nota bene utworem tym autor zwyciężył w, organizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich, Konkursie im. Tadeusza Bairda), Karol Osman (Szeptem w purpurze na amplifikowany zespół, 2017), Wiaczesław Kyryłow (Traum na głos, live electronics i sampler, 2018), Kaja Szwarnóg (Fraktal 1 na flet, klarnet, fortepian i perkusję, 2017), Monika Szpyrka (zero waste tip 1: don’t waste your music na sampler, 2017), Kamil Kruk (Adolescere na skrzypce, wiolonczelę, kontrabas, perkusję i akordeon, 2017), Paweł Siek (Lignes d’hauntologie/1949? na flet, klarnet, skrzypce, wiolonczelę i fortepian, 2017) oraz Janusz Krzysztof Korczak (Vademecum I na flet, klarnet basowy, perkusję i wiolonczelę, 2018). Wszystkie kompozycje wykonywali studenci krakowskiej akademii, pod batutą (a właściwie batutami): Nadima Husni oraz Krzysztofa Madziara. 

Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich to bezapelacyjnie jedno z ważniejszych spośród wydarzeń wysokiej kultury (dla amatorów muzyki współczesnej to niemal punkt obowiązkowy). Z okazji okrągłego jubileuszu nie pozostaje chyba nic innego, jak tylko życzyć Festiwalowi kolejnych, tak owocnych lat!

Materiały prasowe


Przypisy:

[1] https://festiwal.zkp.krakow.pl/o-festiwalu/ (dostęp: 25-04-2018).

[2] Tamże.

Spis treści numeru Wiosna brzmi współcześnie:

Felietony

Paulina Zgliniecka, Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich

Aleksandra Babiarska, Barbara Borowska, Jakub Kranc, Zuzanna Nalepa, Pokoncertowe impresje młodych krytyków

Wywiady

Monika Winnicka, „Brakuje mi dyskusji pomiędzy muzykami, odbiorcami, a mediami.” Wywiad z Rafałem Zapałą.

Ewa Schreiber, Magdalena Nowicka-Ciecierska, „Żeby grać muzykę współczesną, trzeba mieć bardzo dobry warsztat klasyczny”. Wywiad z Barbarą Borowicz

Recenzje

Anna Komendzińska, Gdzie miłość, tam snuje się opowieść

E. Chorościan, W. Krzyżanowski, W. Nowak, M.Winnicka, Wokół 47. “Poznańskiej Wiosny Muzycznej”. Wielogłos

Publikacje

Paulina Zgliniecka, „Życiopisanie” w teatrze operowym Aleksandra Nowaka

Paulina Miedzińska, Elementy cante jondo w “La Luna está muerta, muerta…” z “Night of the Four Moons” George’a Crumba

Edukatornia

Luiza Sadowska, Fluxus and experimental music

Ada Krzyczkowska, Postrzeganie czasu w muzyce. Analiza „Reflection for Cello” Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej

Kosmopolita

Martyna Kosecka i nowa muzyka w Teheranie

Marta Wryk, Marina Abramović. The Cleaner

Rekomendacje

“Already it is dusk”. Fryderyk dla Dariusza Przybylskiego

London Philharmonic Orchestra Young Composers programme 2018/2019

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć