Instytut Polski

Instytut Polski w Wilnie zajmuje się promocją Polski, jej kultury, nauki, turystyki, języka polskiego na terenie Litwy. Promocja muzyki w działaniach tej instytucji zajmuje istotne miejsce, gdyż w skali rocznej organizuje lub współorganizuje od kilkunastu do kilkudziesięciu wydarzeń muzycznych (koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, koncerty jazzowe, recitale, konkursy muzyczne).
logowanie i rejestracja