Rada Redakcyjna

Prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski

Prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: kulturę współczesną, rytuały, ceremonie i obrzędy,… pokaż całość
Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in.: kulturę współczesną, rytuały, ceremonie i obrzędy, festiwale i festiwalizację czy popkulturę i media. Brał udział w wielu badaniach terenowych, jest autorem licznych publikacji książkowych i artykułów w czasopismach naukowych, ale też dziennikach i tygodnikach. Przewodniczący serii wydawniczej „Kultury Popularne Świata”, redaktor „Czasu Kultury”, członek Rady Naukowej „Kultura i Historia” oraz Przewodniczący Zespołu Oceniającego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Moraczewski

Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze s… pokaż całość
Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Autor książek „Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury” (2007) oraz „Cultural Theory and History: Theoretical Issues” (2014). W swoim dorobku ma także wiele artykułów (wydawanych m.in. w czasopiśmie „Kultura Współczesna”) poświęconych muzyce nowoczesnej oraz naukowemu statusowi humanistyki. Nie ogranicza się do działalności akademickiej, lecz wygłasza publiczne wykłady i uczestniczy w debatach (m.in. w ramach spotkań organizowanych przez Fundację Barak Kultury i podczas festiwalu muzycznego „Nostalgia”). Zajmuje się także problematyką edukacji w zakresie wiedzy o kulturze. Jest autorem dwutomowego podręcznika wiedzy o kulturze dla liceów i techników „Od wieży Babel do drapaczy chmur” (2003) oraz artykułów poświęconych problemom dzisiejszego szkolnictwa. Jego video wykłady realizowane dla Fundacji MEAKULTURA były nominowane do nagrody Nauka w Internecie Polskiej Agencji Prasowej.
dr hab. Krzysztof Guczalski

dr hab. Krzysztof Guczalski

Studiował matematykę teoretyczną, muzykologię i filozofię na uniwersytetach w Krakowie (magisterium z matematyki), Minneapolis (M.A. w dziedzinie filozofii) ora… pokaż całość
Studiował matematykę teoretyczną, muzykologię i filozofię na uniwersytetach w Krakowie (magisterium z matematyki), Minneapolis (M.A. w dziedzinie filozofii) oraz Bonn. Uzyskał doktorat i habilitację w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie pracuje w Zakładzie Estetyki. Jego zainteresowania naukowe obejmują filozofię muzyki, estetykę, filozofię analityczną, ogólną teorię znaku i znaczenia oraz teorię obrazu. Jest autorem książek „Znaczenie muzyki; znaczenia w muzyce”(1999) oraz „Perspektywa. Forma symboliczna czy naturalna?”(2012), redaktorem książki „Filozofia muzyki. Studia” (2003), a także autorem licznych artykułów w języku polskim, niemieckim i angielskim, m. in. w „British Journal of Aesthetics” i „International Review of Aesthetics and Sociology of Music”. Obecnie jest Redaktorem Naczelnym czasopisma „Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej”.
dr Ewa Schreiber - opiekun merytoryczny

dr Ewa Schreiber - opiekun merytoryczny

Doktor muzykologii, magister filozofii, krytyk muzyczny, tłumaczka. Interesuje się estetyką muzyki oraz refleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jako krytyk s… pokaż całość
Doktor muzykologii, magister filozofii, krytyk muzyczny, tłumaczka. Interesuje się estetyką muzyki oraz refleksją kompozytorów II połowy XX wieku. Jako krytyk specjalizuje się w twórczości młodego pokolenia polskich kompozytorów. Jest autorką książki „Muzyka i metafora. Koncepcje kompozytorskie Pierre'a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gerarda Griseya" (2012), za którą otrzymała Nagrodę Narodowego Centrum Kultury oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Prowadzi zajęcia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kilkakrotnie prowadziła warsztaty krytyki muzycznej, m.in. przy festiwalu "Nostalgia" oraz "Muzyczne przestrzenie". Redaktor prowadząca pisma „Res Facta Nova". Publikowała m.in. w "Muzyce", „Kulturze współczesnej", „Sztuce i filozofii" oraz „Interdisciplinary Studies in Musicology". Wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
dr hab. Paweł Tański

dr hab. Paweł Tański

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od stycznia 2015 roku kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonisty… pokaż całość
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od stycznia 2015 roku kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej, od roku 2008 opiekun studenckiego Koła Lektury Filologiczno-Filozoficznej, z którym współorganizuje sesje i konferencje naukowe oraz współredaguje czasopismo wydziałowe „ProLog”. Od grudnia 2014 r. członek Rady Naukowej periodyku „Studia z Kultury Popularnej", wydawanego przez Fundację Instytut Kultury Popularnej, prowadzoną przez prof. dr hab. Izoldę Kiec. Aktywny animator kultury. Organizator i wykonawca wielu działań promocyjnych na rzecz Instytutu Literatury Polskiej UMK oraz Wydziału Filologicznego UMK. Był członkiem jury w konkursach literackich, recytatorskich, teatralnych i filmowych. Od roku 2016 członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Zbigniewa Herberta. Jest miłośnikiem różnych odmian muzyki, często odwiedza kino i wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej, gra na gitarze, pisze wiersze (opublikował 8 tomów poetyckich, ogłaszał liryki w wielu czasopismach, jego wiersze tłumaczone były na język angielski, chiński, czeski, rosyjski i serbski).
dr hab. Małgorzata Gamrat

dr hab. Małgorzata Gamrat

Od października 2013 roku adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad muzyką Franza Liszta i jej interakcjami z innymi szt… pokaż całość
Od października 2013 roku adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad muzyką Franza Liszta i jej interakcjami z innymi sztukami (szczególnie z literaturą), zajmuje się kulturą francuską i niemiecką XIX wieku oraz metodologią badań interartystycznych. Do jej zainteresowań należy również twórczość Aleksandra Tansmana, Pawła Kubisza i Dobromiły Jaskot. Bierze udział w krajowych i międzynarodowych grantach badawczych. Jest redaktorem i sekretarzem redakcji „Musicology Today”, a także jednym z członków założycieli oraz sekretarzem Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej. Autorka dwóch monografii poświęconych twórczości Franza Liszta: „Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’”(2014) oraz „Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta” (2016).
dr Agnieszka Topolska

dr Agnieszka Topolska

Muzykolog i filolog polski. Do jej głównych zainteresowań badawczych należy: socjologia muzyki, opera, polska muzyka i kultura muzyczna XVIII i XIX wieku, a tak… pokaż całość
Muzykolog i filolog polski. Do jej głównych zainteresowań badawczych należy: socjologia muzyki, opera, polska muzyka i kultura muzyczna XVIII i XIX wieku, a także problem narodowości w muzyce. Jest autorką książek "Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989" (2014) oraz "Zupełnie inna książka o Stanisławie Moniuszce" (2016). Prowadziła autorskie wykłady w Collegium Civitas z pogranicza muzykologii, teorii społecznych i politologii. Współpracowała z Teatrem Wielkim - Operą Narodową, Orkiestrą „Sinfonia Varsovia”, Instytutem Muzyki i Tańca oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Obecnie jest kierownikiem literackim Opery Wrocławskiej.
dr Grzegorz Piotrowski

dr Grzegorz Piotrowski

Muzykolog (uczeń prof. Jana Stęszewskiego), wokalista; studiował także polonistykę oraz historię filmu. Jest adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu G… pokaż całość
Muzykolog (uczeń prof. Jana Stęszewskiego), wokalista; studiował także polonistykę oraz historię filmu. Jest adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego i prowadzi klasę śpiewu jazzowego na Akademii Muzycznej w Gdańsku; obecnie jest też doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zajmuje się muzyką popularną, twórczością Jarosława Iwaszkiewicza, Pawła Mykietyna i Kurta Weilla, aktorstwem filmowym, performatyką, szkłem huty Niemen, sztuką gejowską. Autor książek „Ałła Pugaczowa – fenomen piosenkarstwa rosyjskiego” (2004) „Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza” (2010) oraz „Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły” (2016). Współpracuje m.in. z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Narodowym Wydawnictwem Audiowizualnym.
dr Mikołaj Rykowski

dr Mikołaj Rykowski

Muzykolog i klarnecista. Wykładowca w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W roku 2011 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Adama Mickiewi… pokaż całość
Muzykolog i klarnecista. Wykładowca w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W roku 2011 obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół badań źródłoznawczych związanych z muzyką na instrumenty dęte w krajach Europy Środkowej, w szczególności w Polsce i w Czechach. Autor książki „Harmoniemusik. Utwory na instrumenty dęte w zwierciadle epoki klasycyzmu” (2016). Popularyzator muzyki. Współautor scenariuszy cyklu Speaking Concerts oraz międzynarodowego projektu „Muzyka w obozach zagłady”.

Redakcja

Dr Marlena Wieczorek

Dr Marlena Wieczorek

Redaktor Naczelna (Warszawa, Bruksela). Założycielka, Prezes Zarządu i pomysłodawczyni projektów Fundacji MEAKULTURA. Muzykolog, krytyk muzyczny, manager kultur… pokaż całość
Redaktor Naczelna (Warszawa, Bruksela). Założycielka, Prezes Zarządu i pomysłodawczyni projektów Fundacji MEAKULTURA. Muzykolog, krytyk muzyczny, manager kultury. Jurorka w Nagrodach Paszport Polityki, a także Koryfeusz Muzyki Polskiej. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Autorka książek i artykułów. Asystuje przy pracach European Parliment's Committee on Culture and Education.
Ewa Chorościan

Ewa Chorościan

Zastępca Redaktor Naczelnej, Redaktor prowadząca działu Publikacje (Poznań). Teoretyk muzyki (Akademia Muzyczna w Poznaniu i roczne stypendium na Universität fü… pokaż całość
Zastępca Redaktor Naczelnej, Redaktor prowadząca działu Publikacje (Poznań). Teoretyk muzyki (Akademia Muzyczna w Poznaniu i roczne stypendium na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz), a także licencjonowany matematyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza). Od 2014 roku związana z czasopismem i fundacją MEAKULTURA. Współpracuje również z „Ruchem Muzycznym”, „Fragile”, Instytutem Muzyki i Tańca. W działalności naukowej skupia się na twórczości kompozytorów XX wieku i usiłuje nadążyć za muzyką najnowszą.
Anna Kruszyńska

Anna Kruszyńska

Zastępca redaktor naczelnej i redaktor prowadząca działu Wywiady (Warszawa). Ukończyła historię na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie pracuje nad doktoratem d… pokaż całość
Zastępca redaktor naczelnej i redaktor prowadząca działu Wywiady (Warszawa). Ukończyła historię na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie pracuje nad doktoratem dotyczącym starożytnych Spartanek. Ukończyła PSM I st. im. Oskara Kolberga w Warszawie (klasa fortepianu). Uwielbia czytać książki i słuchać muzyki (zwłaszcza fortepianowej). Od niedawna zafascynowana również tańcem klasycznym i współczesnym. Z MEAKULTURĄ związana od 2015 roku.
Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka

Redaktor prowadząca działu Publikacje (Poznań, Kraków). Doktorantka w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii p… pokaż całość
Redaktor prowadząca działu Publikacje (Poznań, Kraków). Doktorantka w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii polskiej oraz muzykologii UAM. W ramach studiów muzykologicznych spędziła także semestr na Karl-Franzens-Universität w Grazu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół krytyki muzycznej, zwłaszcza twórczości Andrzeja Chłopeckiego oraz współczesnej kultury muzycznej w Polsce. Z czasopismem i Fundacją MEAKULTURA związana od 2013 roku.
Aleksandra Chmielewska

Aleksandra Chmielewska

Redaktor prowadząca działu Felietony (Warszawa). Studentka kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a także historii sztuki na Uniwersytecie War… pokaż całość
Redaktor prowadząca działu Felietony (Warszawa). Studentka kompozycji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a także historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka powieści młodzieżowej "Uczeń Czarnoksiężnika" oraz słuchowiska "Tam, gdzie mieszka cisza" nagrodzonego I nagrodą Festiwalu Dwa Teatry w kategorii słuchowisk dla dzieci. Laureatka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich, m.in. Transatlantyk Instant Composition Contest, Musica Sacra Nova, Opus 966. Miłośniczka dalekich podróży, literatury iberoamerykańskiej i muzyki filmowej.
Anna Komendzińska

Anna Komendzińska

Redaktor wiodąca działu Recenzje (Warszawa). Absolwentka filologii polskiej i muzykologii, doktorantka w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Oświecenia Uniwers… pokaż całość
Redaktor wiodąca działu Recenzje (Warszawa). Absolwentka filologii polskiej i muzykologii, doktorantka w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Oświecenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się związki literacko-muzyczne, które obserwuje m.in. w staropolskich pastorałkach i pastorelach. Muzyczne pasje realizuje w Chórze Kameralnym UAM oraz w żeńskim kwartecie wokalnym BeFour.
Iwona Granacka

Iwona Granacka

Redaktor prowadząca działu Kosmopolita. Absolwentka filologii norweskiej oraz studentka ostatniego roku studiów magisterskich na poznańskiej muzykologii. Dwukro… pokaż całość
Redaktor prowadząca działu Kosmopolita. Absolwentka filologii norweskiej oraz studentka ostatniego roku studiów magisterskich na poznańskiej muzykologii. Dwukrotnie wyjeżdżała na półroczne stypendia do Norwegii w ramach programu Erasmus+, podczas których studiowała muzykologię na uniwersytecie w Trondheim. Interesuje się kulturą muzyczną Gdańska oraz innych ośrodków nadbałtyckich w XVII i XVIII wieku oraz skandynawskimi zbiorami rękopisów muzycznych. Równie mocno co muzykę dawną kocha jazz, festiwale muzyczne i podróże na północ Europy.
Dr Max Skorwider

Dr Max Skorwider

Redaktor prowadzący działu MaxiSingle (Poznań). Grafik, wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego (dawniej ASP) w Pozna­niu i absolwent tej uczelni na Wydzial… pokaż całość
Redaktor prowadzący działu MaxiSingle (Poznań). Grafik, wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego (dawniej ASP) w Pozna­niu i absolwent tej uczelni na Wydziale Gra­fiki. Zaj­muje się gra­fiką warsz­ta­tową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­niczy w wystawach i kon­kur­sach, był wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagra­nicą. Prowadzi bloga rysunkowego Max Skorwider Commments. (maxskorwider.blogspot.com).
Aleksandra Bliźniuk

Aleksandra Bliźniuk

Redaktor prowadząca działu Recenzje (Poznań). Doktorantka w Instytucie Muzykologii UAM, studentka edytorstwa. Interesuje się polską muzyką kompozytorską XX i XX… pokaż całość
Redaktor prowadząca działu Recenzje (Poznań). Doktorantka w Instytucie Muzykologii UAM, studentka edytorstwa. Interesuje się polską muzyką kompozytorską XX i XXI wieku, krytyką muzyczną i literaturą współczesną. Od dwóch lat związana z portalem kultura.poznan.pl oraz miesięcznikiem IKS. W 2014 roku została laureatką dwóch nagród w Konkursie Krytyków Muzycznych Kropka: dla blogera oraz nagrody Redaktora Naczelnego PWM.
Katarzyna Bogdanowicz

Katarzyna Bogdanowicz

Redaktor prowadząca działu Edukatornia (Gdańsk). Doktorantka filozofii na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka filozofii o specjalności kulturowo-estetycznej. Cz… pokaż całość
Redaktor prowadząca działu Edukatornia (Gdańsk). Doktorantka filozofii na Uniwersytecie Gdańskim, absolwentka filozofii o specjalności kulturowo-estetycznej. Członkini Pracowni Interdyscyplinarnych Badań nad Muzyką UG. Do jej zainteresowań naukowych należą: filozofia muzyki, estetyka muzyki oraz związek pomiędzy muzyką a innymi sztukami. Uczestniczy w licznych konferencjach i seminariach naukowych.
Katarzyna Jakubiak

Katarzyna Jakubiak

Kierownik literacki (Poznań). Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w CK Zame… pokaż całość
Kierownik literacki (Poznań). Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w CK Zamek oraz Wydawnictwie Naukowym UAM. Miłośniczka literatury fantasy, szczególnie wątków związanych z mitami arturiańskimi. Zafascynowana tematyką adaptacji oraz związków literatury z innymi sztukami.
Anna Wyżga

Anna Wyżga

Absolwentka Muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Rytmiki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. P… pokaż całość
Absolwentka Muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Rytmiki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą na różnych etapach edukacyjnych (od wieku niemowlęcego po studentów), wykorzystując różnorodne metody pracy, które ciągle poszerza przez uczestnictwo na konferencjach, seminariach i warsztatach. Oprócz edukacji udziela się w instytucjach kulturalnych, podejmując działania promocyjne, redakcyjne i organizacyjne. Aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym miasta, występując z krakowskimi chórami.
Karol Furtak

Karol Furtak

Redaktor prowadzący działu Felietony (Lublin). Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia. Sekretarz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski… pokaż całość
Redaktor prowadzący działu Felietony (Lublin). Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia. Sekretarz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski. Etatowy pracownik Teatru Muzycznego w Lublinie. Aktywnie działa jako organizator wydarzeń muzycznych (nie tylko koncertów), krytyk i dziennikarz muzyczny (redakcje regionalne i ogólnopolskie) oraz, epizodycznie, jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych.
Magda Chudzik

Magda Chudzik

Grafik (Kraków). Grafik komputerowy i zapalony fotografik oraz fanka nowych technologii. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w e-commerce (m.in. w największym… pokaż całość
Grafik (Kraków). Grafik komputerowy i zapalony fotografik oraz fanka nowych technologii. Ma kilkuletnie doświadczenie zawodowe w e-commerce (m.in. w największym projekcie z branży fashion w Polsce oraz sport/casual/elektronika). Lubi minimalizm. Więcej na: design.magdachudzik.pl
Joanna Kwapień

Joanna Kwapień

Muzykolożka i antropolożka. Od 2018 roku prowadzi własne badania etnomuzykologiczne, uczestniczyła w wielu badaniach terenowych. Jej zainteresowania naukowe obe… pokaż całość
Muzykolożka i antropolożka. Od 2018 roku prowadzi własne badania etnomuzykologiczne, uczestniczyła w wielu badaniach terenowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują muzykę filmową, etnomuzykologię, antropologię i filozofię muzyki.
Joanna Stanecka

Joanna Stanecka

Joanna Stanecka jest absolwentką PWSFTviT czyli łódzkiej filmówki. Jej aktorską platformą jest Europa, gdzie występuje ze swoimi monodramami, które posiada zazw… pokaż całość
Joanna Stanecka jest absolwentką PWSFTviT czyli łódzkiej filmówki. Jej aktorską platformą jest Europa, gdzie występuje ze swoimi monodramami, które posiada zazwyczaj w dwóch wersjach językowych: „My farm”, „Cudzoziemka”, „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, „Aktorka prowincjonalna” oraz „Marlene Marlene”. Występuje sporadycznie także przed kamerą. Na scenę uwielbia także spojrzeć z perspektywy widza. Ludzie, emocje, ich drogi, spotkania, rozmowy... to jest to co uwielbia.
Paulina Książek

Paulina Książek

Muzykolog, członek Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, współpracownik Zakładu Fonograficznego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Wyd… pokaż całość
Muzykolog, członek Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, współpracownik Zakładu Fonograficznego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Autorka pracy dyplomowej poświęconej operze Pascala Dusapina Medeamaterial, w pracy magisterskiej i w ramach programu Diamentowy Grant prowadzi badania dotyczące oper Krzysztofa Pendereckiego. Ma w swoim dorobku udział w konferencjach naukowych, w czasie których wygłosiła referaty dotyczące muzyki XIX–XXI wieku. Jest autorką rozdziału w monografii dotyczącej polskiej muzyki tradycyjnej wydanej przez Instytut Sztuki PAN i Liber pro Arte oraz rozdziałów w publikacjach dotyczących muzyki współczesnej. Publikuje także na łamach magazynu „Glissando”. Poza macierzystą uczelnią wspiera rozwój młodszych kolegów, pomagając rozwijać ich zdolności twórcze i naukowe w ramach wolontariatu jako tutor w programach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, prowadząc zajęcia z różnych dziedzin muzykologii.
Dorota Relidzyńska

Dorota Relidzyńska

Z wykształcenia filozofka i dziennikarka. Ukończyła studia w Instytucie Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała w Instytucie Dziennikarstw… pokaż całość
Z wykształcenia filozofka i dziennikarka. Ukończyła studia w Instytucie Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała w Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz w Collegium Civitas. Specjalizowałam się w filozofii kultury i w tłumaczeniach tekstów filozoficznych w języku francuskim na język polski. Jako doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje pracę dotyczącą Wandy Landowskiej. Zainteresowania: muzyka fortepianowa, klawesynowa, estetyka, filozofia muzyki. Publikowała teksty o tematyce muzycznej i popularnonaukowej w prasie drukowanej, m.in.: Gazeta Wyborcza, Machina, Beethoven Magazine, Echos de Pologne, W Podróży, Życie. Prowadziła projekty wydawnicze jako redaktor prowadząca i naczelna. Jest autorką haseł w polskiej Wikipedii poświęconych muzyce poważnej. Jako wykonawczyni brała udział w Warszawskiej Jesieni.
Andrzej Skórzyński

Andrzej Skórzyński

Informatyk z zawodu, wielbiciel muzyki z zamiłowania. Kilka szczelnie zapełnionych półek z płytami i książkami o muzyce, ale odgraża się, że nie poprzestanie na… pokaż całość
Informatyk z zawodu, wielbiciel muzyki z zamiłowania. Kilka szczelnie zapełnionych półek z płytami i książkami o muzyce, ale odgraża się, że nie poprzestanie na tym. Setki przesłuchanych albumów, dwa segregatory z biletami z koncertów. Chętnie wraca do klasyki rocka i metalu, ale uwielbia odnajdować nowych wykonawców także z innych gatunków. Absolwent Muzyki w Mediach Collegium Civitas.
Magdalena Żmudzińska

Magdalena Żmudzińska

Studentka Muzyki w Mediach, O muzyce pisze, o muzyce czyta, muzyki słucha, nieustannie. Muzyką żyje. Pasjonatka koncertów i gry na perkusji. Od dziecka zakochan… pokaż całość
Studentka Muzyki w Mediach, O muzyce pisze, o muzyce czyta, muzyki słucha, nieustannie. Muzyką żyje. Pasjonatka koncertów i gry na perkusji. Od dziecka zakochana bez pamięci w klasyce… rocka, tak zagranicznego, jak i polskiego. Lubuje się w wielu stylach gatunku, od soft rocka przez hard rock, grunge, alternatywę, rock progresywny, po country rock oraz rock balansujący na granicy z Nową Falą. Interesuje się także muzyką filmową.
Krzysztof K. Bździel

Krzysztof K. Bździel

Teoretyk muzyki i towaroznawca, muzyk praktykujący: pianista, organista, dyrygent, wokalista. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalności Mena… pokaż całość
Teoretyk muzyki i towaroznawca, muzyk praktykujący: pianista, organista, dyrygent, wokalista. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalności Menadżer Produktu, Design i komercjalizacja produktu) oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu (teoria muzyki, dyrygentura chóralna, muzyka kościelna), w której obecnie jest pracownikiem. Ukończył kurs produkcji muzyki MusicLaboratory. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół sposobu istnienia dzieła muzycznego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską dotyczącą jakości dzieła muzycznego rozumianego jako produkt.

Redaktor honorowy - Aleksandra Masłowska

logowanie i rejestracja