plakat konferencji Elementi 8: Ekran

Meandry

Nowa Muzyka rozłożona na elementy. Konferencja Elementi8: Ekran

Konferencja Elementi jest szczególnym wydarzeniem organizowanym przez studentów kompozycji i teorii muzyki krakowskiej Akademii Muzycznej. Coroczna współpraca jest okazją do podjęcia trudnych tematów związanych z Muzyką Nową.

Przyjęty przez nas tytuł rozumiemy w najszerszym znaczeniu. Elementi to cząstki, pierwiastki, zasady, żywioły, początki. W kolejnych latach chcemy zająć się tymi aspektami muzyki, które w ostatnim stuleciu zyskiwały coraz większe znaczenie i ulegały najbardziej dynamicznym przemianom, wywierając decydujący wpływ na obraz dzisiejszej muzyki

– pisali Dominika Micał i Szymon Strzelec, pomysłodawcy i organizatorzy pierwszych edycji konferencji. Dotychczas poruszono już tematy takie jak czas i przestrzeń, techno, performatyka czy retro. W tym roku studenci postanowili poruszyć zagadnienie ekranu i jego znaczenia oraz funkcji w sztuce XXI wieku. Każda edycja Elementi to okazja do spotkania współcześnie działających artystów i teoretyków muzyki, do zmierzenia się z najnowszymi trendami panującymi w Europie i na świecie oraz – przede wszystkim – jest to okazja do dyskusji. Na Konferencję Elementi składają się zarówno cykl koncertów, ale również panele, w trakcie których studenci jak i doktoranci kierunków kompozycja i teoria muzyki, a także goście specjalni, wygłaszają referaty, inicjując niekiedy burzliwą dyskusję.

Punktem wyjścia do rozważań jest przeprowadzony przeze mnie wykład z tegorocznym gościem specjalnym – Krzysztofem Szwajgierem. Nawiązuje on do referatu wygłoszonego podczas konferencji Ekrany potencjalności, ale również porusza problemy współczesnej rzeczywistości muzycznej. Do owego referatu odnosi się również Paweł Przybyła w swoim felietonie o tym samym tytule. Relacje z konferencji przedstawia również Łukasz Tryba w tekście Projekcja w operze.

W korespondujących ze sobą są referatach kompozytorzy Paweł Malinowski i Mateusz Śmigasiewicz pokazują, jak rewolucja cyfrowa wpłynęła na utwory Muzyki Nowej. Poruszają problemy techniczne, warsztatowe i konceptualne, z którymi zmagają się twórcy. Kwestie estetyczno-filozoficzne oraz zagadnienia teorii sztuki porusza natomiast kompozytor Viecheslav Kyrylov w referacie Teoria przywołania. Rzuca on nowe światło na pojęcia takie jak historia i czas, ale przede wszystkim zastanawia się nad samą definicją słowa „przywołanie”.

Fascynujący wywiad z gościem specjalnym – Joanną Bailie miała okazję przeprowadzić Anna Gluc. Kompozytorka wyjawia swoje inspiracje, sposób pracy, czy odpowiada na pytanie „czym jest dla niej pisanie muzyki?”. Natomiast Olgierd Deprati w swoim referacie Multimedia w kontekście dekonstrukcji pisze o wykorzystywaniu multimediów w dziełach współczesnych kompozytorów tj. Untitled Folder Piotra Peszata czy Non si puo fuggire, Ciaccona Andrzeja Kwiecińskiego.

Zapraszam również do przeczytania recenzji z koncertów napisanych przez studentów krakowskiej Teorii Muzyki – Gabrieli Jarosz oraz Jana Niezgody. Teoretycy w swoich tekstach podejmują próbę interpretacji usłyszanych w czasie konferencji utworów, zadając pytania na gruncie estetyki, warsztatu i subiektywnych odczuć.

Numer ten podsumowuje tegoroczną edycję Konferencji Elementi8: Ekran. Mam nadzieję, że zainspiruje on do przemyśleń i zachęci do odkrywania Muzyki Nowej nie tylko kompozytorów i teoretyków, ale wszelakich melomanów chcących poznać przejawy współczesnego świata w muzyce.

 

Pełna lista tekstów: 

Wywiady:

Recenzje:

Felietony:

Edukatornia:

Publikacje:

Partnerem Meakultura.pl jest Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

ZAiKS Logo

Wesprzyj nas
Warto zajrzeć